Mooie slag voor Assen met inzet middelen uit het Ruimtelijk-Economisch Programma (REP)

Doordat het Rijk heeft afgezien van de aanleg van de Zuiderzeelijn is er onder andere een compensatieprogramma, het Ruimtelijk-Economisch Programma, opgezet. Daarbij werden de drie noordelijke provincies en Flevoland enigszins gecompenseerd. Daar is nu door de raad een definitieve bestemming aan gegeven en die past heel goed in het programma van de VVD-Assen.

Als eerste kunnen we nu extra inzetten op het versterken van de binnenstad. Dit wordt met name besteed aan de verbetering van de uitstraling. Het hele gebied rond het Koopmansplein krijgt straks dezelfde kwaliteitsuitstraling als het vernieuwde Plein. Mooi, want daar heeft de VVD al veel op ingezet!

Ook komt er een stevige investering in het Drents Museum. Dat gaat gebruikt worden voor een herinrichting van de vaste collectie en andere verbeteringen. Het doel daarvan is om nog enkele tienduizenden extra bezoekers te trekken. Het Drents Museum is een grote economische trekker van onze stad en draagt bij aan het prettige klimaat en de uitstraling. Mooi dat ook hierin geïnvesteerd wordt.

In het onderwijs, en specifiek de TechHub Assen, zal ook geïnvesteerd worden. Deze samenwerking tussen onderwijs en ondernemers verdient een stevige zet in de goede richting. Recent zijn zij ingetrokken in nieuwe ruimtes aan de Industrieweg, waar naast onderwijs ook ondernemers een plek vinden en de uitwisseling van kennis en praktische toepassingen een goede plek heeft. Investeren in onderwijs is een keuze voor de toekomst. Een belangrijk punt voor de VVD-Assen. Daarmee houden we de stad vitaal en aantrekkelijk voor inwoners en studenten.

Als laatste punt wordt er geïnvesteerd in het glasvezelnetwerk voor Ter Aard, Zeijerveen, Zeijerveld en Rhee. Dit is belangrijk omdat snel internet niet meer weg te denken valt in deze tijd. En zeker ook in de toekomst gaan er nog veel toepassingen komen, zoals op het gebied van zorg etc. Goede verbindingen zijn daarvoor noodzakelijk.

De toewijzing van deze middelen aan deze voor de VVD belangrijke projecten mag een succes genoemd worden. De inzet van onze wethouder Mirjam Pauwels is hierbij doorslaggevend geweest.

Op naar een nog mooier en liberaler Assen.

Zet cookies aan om de video te tonen.