Richard Klok

E-mailadres: rklok@home.nl

Telefoon: 0613232364


Portefeuilles:

- EZ, Industrie, MKB, Innovatie

- Binnenstad

- Evenementen

- Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wonen

- Stadsvernieuwing, Monumentenzorg

- FlorijnAs

- Openbare werken (Groen en Grijs)

- Afval

- Cultuur, DNK

- Sport