Nieuws

 • VVD Assen heeft diverse wensen voor financieel herstelplan

  29 maart − In deze bijzondere tijd stond op 26 maart opnieuw het herstelplan ter discussie. Nu vooral over de maatregelen die genomen moeten worden om de financiën op orde te brengen de komende jaren. Deze tijd vraagt dat ons aller aandacht gaat naar de ondersteuning van inwoners, bedrijven, ZZP-ers en instellingen. Die moeten deze crisis zo goed mogelijk doorkomen. De VVD-fractie neemt aan dat dit gevolgen heeft voor de financiële positie van de gemeente, al is het maar tijdelijk. Onze wethouder Mirjam heeft veel contact met de provincie, die op dit moment fungeert als toezichthouder, om te zien hoe we samen de juiste beslissingen kunnen nemen. Ondanks alle onzekerheid weten we dat het financiële herstelplan er toch moet komen en daarom gaan we er mee verder. Lees verder

 • VVD wil uitstel lokale belastingen voor Asser ondernemers

  15 maart − Onze Asser ondernemers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. De VVD-fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Lees verder

 • Mooie slag voor Assen met inzet middelen uit het Ruimtelijk-Economisch Programma (REP)

  29 januari − Doordat het Rijk heeft afgezien van de aanleg van de Zuiderzeelijn is er onder andere een compensatieprogramma, het Ruimtelijk-Economisch Programma, opgezet. Daarbij werden de drie noordelijke provincies en Flevoland enigszins gecompenseerd. Daar is nu door de raad een definitieve bestemming aan gegeven en die past heel goed in het programma van de VVD-Assen. Lees verder

 • VVD Assen bedankt bezoekers in de binnenstad

  16 december − Met regelmaat gaat de VVD in Assen langs de deuren om te horen of er problemen spelen in de wijk. Dit weekend was de VVD Assen in de Venestraat te vinden. 's Middags was de VVD Assen in het centrum om shoppers te bedanken dat zij hun inkopen doen in de binnenstad. Lees verder

 • VVD Assen zet ondernemers in het zonnetje

  15 november − Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. Daarom heeft VVD Assen zo'n 100 bedrijven in het zonnetje gezet. Bepakt met zakjes pepernoten en bedankbriefjes gingen zij de straat op en de winkels in, om ondernemers te bedanken. Lees verder

 • Energie en warmte transitie is nodig, maar houd het voor iedereen behapbaar

  10 oktober − In de Raadsvergadering van 12 september 2019 sprak de raad over de “Regionale energie strategie Drenthe” (RES) en de “Transitievisie Warmte” van Assen. Natuurlijk weten we dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt in de toekomst. En ja, ook Drenthe en Assen moeten hun steentje bijdragen. Maar wel zodanig dat iedereen het kan behappen. Geen dwang, alleen op vrijwillige basis. Dat betekent dus dat wij mensen moeten overtuigen en “verleiden", niet dwingen en opleggen. Dat is de voornaamste inzet van de VVD-Assen fractie in deze debatten. Wij staan voor onze mooie stad, onze inwoners en ons bedrijfsleven. Lees verder

 • Lang Leve Mannes

  24 september − Op dierendag, 4 oktober 2018, is bij het station in Assen Mannes feestelijk onthuld. Deze trouwe viervoeter is, na enige aarzeling, door de Assenaren omarmd en een gewild fotopunt geworden voor alle bezoekers die op het stationsplein worden opgewacht door de zes meter hoge hond. Terwijl het stationsplein steeds verder opknapt, kregen we de indruk dat met onze Mannes helaas het omgekeerde gebeurde. Lees verder

 • Fractie VVD Assen draagt nieuwe wethouder voor

  08 juli − Na diverse gesprekken heeft de fractie van VVD Assen een kandidaat geselecteerd met veel bestuurlijke ervaring en binding met Assen voor de functie van wethouder. Vol vertrouwen draagt de fractie Mirjam Pauwels-Paauw voor als nieuwe wethouder. Lees verder

 • Roald Leemrijse stopt als wethouder

  12 juni − Roald Leemrijse heeft zijn functie als wethouder neergelegd. Lees verder

 • Vlog #2: succes met taxistandplaatsen!

  03 mei − De tweede vlog van de VVD Assen! Gemeenteraadslid Bert Homan vertelt over de taxistandplaatsen op het station. Deze taxi-ondernemers dreigden standplaatsen te verliezen. Na een aantal vragen is er toch een oplossing gekomen. Lees verder

 • Houten verkiezingsborden niet meer van de tijd

  © Martin Rasker

  20 april − Bij de verkiezingen in Assen wordt tot op heden gebruik gemaakt van houten verkiezingsborden. Hierop worden door de politieke partijen verkiezingsposters geplakt. In de praktijk blijken posters door weer en wind los te raken en het milieu te vervuilen. Ook worden de posters ‘overplakt’. Hierdoor ‘verrommelen’ de verkiezingsborden en wordt er met enige regelmaat opnieuw weer verse posters geplakt. Naar mening van de lokale VVD fractie past dit verspillende ritueel niet meer in deze tijd. Lees verder

 • Assenaar knokt voor Nederlandse vlag

  22 februari − Op donderdag 14 februari mocht Lucas Ocken inspreken bij de gemeenteraad. Lucas is niet alleen een zeer betrokken Assenaar, hij is ook lid bij de VVD. Hij pleit voor een Nederlandse vlag in de Raadzaal. Waarom? Dat leest u hier. Lees verder

 • Ondernemerscafé goed bezocht

  12 februari − In Grand Cafe Liff werd de derde editie van het ondernemerscafé, georganiseerd door VVD Assen, weer goed bezocht met vertegenwoordigers uit onderwijs, ondernemingen en politiek. Lees verder

 • Taxistandplaatsen NS station blijft VVD verbazen

  © Bert Homan

  11 januari − Zonder duidelijke uitleg heeft het college de raad laten weten geen extra opstelplaatsen te willen creëren bij het station. Raadslid Bert Homan dringt daarom aan bij de gemeente: “Waarom zijn nu 5 standplaatsen genoeg, terwijl in het verleden er 8 tot 10 standplaatsen waren? Ik begrijp het niet. Zo steun je toch niet de Asser-ondernemers?” Lees verder

 • Kosten drinkwater hoeven niet omhoog

  10 januari − De kosten voor het drinkwater gaan met 6% omhoog, omdat er investeringen gedaan moeten worden. Volgens de VVD Assen is dat niet nodig. In plaats van de kosten bij Assenaren neer te leggen, kunnen de aandeelhouders van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (gemeenten en provincie) ook garant staan. Daarmee kan er meer geld worden aangetrokken door WMD voor de benodigde investeringen. En dan hoeft er geen tariefverhoging door te worden gevoerd voor de burgers. Lees verder

 • De beste wensen!

  02 januari − 2018 is voorbij en 2019 komt eraan. Dat is een goed moment voor een terugblik en een vooruitblik. Het afgelopen jaar is een goed jaar geweest. We hebben een zetel gewonnen in de gemeenteraadsverkiezingen, we zijn in het college gekomen en ons bestuur is aangevuld met een zesde lid. Daarnaast hebben we 3 verkiesbare kandidaten op de provinciale statenlijst: Willemien Meeuwissen, Paul Moltmaker en Kees Vianen. Lees verder

 • Open brief aan Minister Eric Wiebes en de VVD Tweede Kamerfractie

  18 december − Betreft: Gaswinning kleine velden Lees verder

 • Parkeren Assen aangepakt!

  10 november − Op initiatief van de VVD en Stadspartijd Plop wordt in Assen het straatparkeren in de avonden en op zondag gratis. Lees verder

 • Vlog #1 - Zonneparken in Assen

  29 oktober − De eerste vlog van de VVD Assen komt van raadslid Bert Homan. Hij vertelt hoe het debat over zonneparken in de gemeenteraad ging, en wat we voor elkaar hebben gekregen. Lees verder

 • De Vaart in de Binnenstad!

  © Binnenstad Assen

  22 oktober − Als VVD fractie zijn we blij dat er eindelijk een gezamenlijk werkplan is met de verschillende belanghebbenden in de binnenstad. Die zijn verenigd in “Vaart in Assen”, de VIA. In 2016 heeft onze fractie al opgeroepen om voortvarend aan de slag te gaan met alle partijen om tot een sterke binnenstad te komen. Op donderdag 18 oktober is het ‘werkplan binnenstad’ in de gemeenteraad van Assen besproken. Lees verder