• Parkeren Assen aangepakt!

  10 November − Op initiatief van de VVD en Stadspartijd Plop wordt in Assen het straatparkeren in de avonden en op zondag gratis. Lees verder

 • Vlog #1 - Zonneparken in Assen

  29 October − De eerste vlog van de VVD Assen komt van raadslid Bert Homan. Hij vertelt hoe het debat over zonneparken in de gemeenteraad ging, en wat we voor elkaar hebben gekregen. Lees verder

 • De Vaart in de Binnenstad!

  © Binnenstad Assen

  22 October − Als VVD fractie zijn we blij dat er eindelijk een gezamenlijk werkplan is met de verschillende belanghebbenden in de binnenstad. Die zijn verenigd in “Vaart in Assen”, de VIA. In 2016 heeft onze fractie al opgeroepen om voortvarend aan de slag te gaan met alle partijen om tot een sterke binnenstad te komen. Op donderdag 18 oktober is het ‘werkplan binnenstad’ in de gemeenteraad van Assen besproken. Lees verder

 • Richard Klok volgt René Wilms op in raad

  14 October − Richard Klok volgt René Wilms op in de gemeenteraad. In verband met ander werk met grote reisafstanden verhuist VVD-gemeenteraadslid René Wilms namelijk naar buiten Assen. Daardoor kan hij helaas geen raadslid meer zijn. In de vergadering van 18 oktober 2018 wordt Richard officieel benoemd. Lees verder

 • Mannes warm onthaald in Assen

  © Martin Rasker

  08 October − Er was wat discussie over zijn komst. Maar na een oproep van de VVD Assen, die breed werd gesteund in de gemeenteraad, kwam hij er toch. En nu staat Mannes trots voor de ingang van het station. Zo heet hij iedereen die van het station komt, welkom in onze mooie stad. Lees verder

 • 4 watertappunten naar Assen

  © Harriët van de Kamp-Hulsebos

  07 September − Er komen 4 nieuwe watertappunten in Assen. Op de Brink, bij het station, bij de bushalte M.L. Kingweg en bij het voetbalveldje aan de Thorbeckelaan. De VVD vroeg hierom, nadat bleek dat drinkwatermaatschappij WMD per Drentse gemeente een gratis tappunt ter beschikking stelt. Lees verder

 • Los problemen met taxi’s in stationsgebied op

  © Bert Homan

  23 July − Bij het NS-station in Assen zijn slechts 5 officiële taxistandplaatsen, terwijl er 24 Asser taxiondernemingen zijn met samen meer dan honderd auto’s. Kortom: veel te weinig. Gesprekken met de gemeente om dat op te lossen leveren niks op. Dat signaleren wij naar aanleiding van een gesprek met de Gezamenlijke Asser Taxi Ondernemers. Lees verder

 • VVD Assen wenst iedereen een fijne vakantie!!

  © Lucas van Ocken

  21 July − De zomer vakantie is begonnen. VVD Assen wenst iedereen een fijne vakantie toe! Lees verder

 • Uw keuze gemaakt voor provinciale staten of waterschap?

  © VVD Assen

  15 July − Maandag 9 juli werd het druk op de eerste verdieping van Liff. Een delegatie van waterschap, provincie en bestuur ging in gesprek met Drentse geïnteresseerden over kandidaat worden voor de provinciale staten of het waterschap. Lees verder

 • VVD Assen lest de dorst

  14 July − De VVD Assen ziet graag drinkwater tappunten in het stadscentrum en heeft hiervoor schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Waarom wil de VVD Assen drinkwater tappunten? Lees verder

 • VVD Assen zag ze vliegen bij Omni Drones Academy!

  © VVD Assen

  14 July − De VVD Assen heeft op vrijdag de 13e een bedrijfsbezoek gebracht bij Omni Drones in Eelde, het bedrijf van de Assenaar Egbert Swierts. In de voormalige vliegschool van de KLM, te midden van een aantal nog verlaten panden, heeft Egbert Swierts kansen gezien en gegrepen. Naast de Academy is Egbert ook actief voor Dronehub Groningen Airport Eelde (Dronehub GAE). Deze organisatie houdt zich bezig met nieuwe toepassingen en innovatie. Overheid, bedrijfsleven en leerinstellingen worden hierbij betrokken. Een bedrijf als Omni Drones en organisatie Drone Hub GAE zijn uniek en zetten het Noorden op de kaart. Lees verder

 • VVD wil sluitende aanpak stankoverlast Herman Broodstraat

  05 July − In de Herman Broodstraat zijn er al jaren problemen met het riool. De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat het riool gerepareerd wordt. Maar na een bezoekje van de lokale VVD-fractie is duidelijk geworden dat de zorgen nog lang niet weg zijn. Lees verder

 • Gaat u de provincie, of het waterschap besturen?

  04 July − Op maandag 9 juli a.s. organiseert de VVD Assen een Informatie Avond voor kandidaten voor zowel de Provinciale Verkiezingen als de Waterschaps Verkiezingen. Deelnemers worden in verschillende gespreksrondes bijgepraat over wat er komt kijken bij de kandidaatstelling, de werving & selectie en de bijbehorende eisen. De avond is vooral bedoeld om mensen politiek actief te maken. Om te laten zien wat er komt kijken bij een carrière in de politiek. Lees verder

 • Kosten voor water omhoog?

  14 June − De VVD Assen maakt zich zorgen over een stijging van de kosten voor het drinkwater in Assen. Er bestaat een kans dat Assenaren en bedrijven meer moeten betalen, omdat de afschrijvingstermijn van het waternet verkort zou worden van 50 jaar nu naar 35 jaar. Gemeenteraadslid Bert Homan: “we willen de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom willen we duidelijkheid over deze kosten.” Lees verder

 • Waarom zit de VVD Assen in het college?

  28 May − Op 17 mei is het nieuwe college in Assen geïnstalleerd en de kroon gezet op onze verkiezingscampagne. Want, na een periode van afwezigheid, maken we als VVD met Roald Leemrijse als wethouder, weer onderdeel uit van het college in Assen. Daarbij is onze fractie ook gegroeid, van 3 naar 4 zetels en bestaat nu uit Martin Rasker (fractievoorzitter), Greta Netjes, Bert Homan, en René Wilms met als 1e plaatsvervanger Richard Klok. Lees verder

 • Jaarlijkse BBQ VVD-Drenthe

  © Kees Huysman

  27 May − Op 6 juli organiseert de VVD Drenthe haar jaarlijkse barbecue in de Warrel te Westerbork. Dat ligt lekker centraal, is bere-gezellig en tot in de puntjes verzorgd. Daar hebben we vorig jaar uitstekende ervaringen opgedaan. Graag tijdig opgeven, dan kunnen de biefstukken en speklappen alvast besteld worden. Lees verder

 • Nieuwe coalitie in Assen

  14 May − Op maandag 14 mei is het nieuwe college-akkoord gepresenteerd. Fractievoorzitter Martin Rasker: "wij zijn als VVD Assen verheugd dat we, na een periode van afwezigheid, weer onderdeel uitmaken van het college. Zo kunnen we direct bijdragen aan het bestuur van onze mooie stad." Lees verder

 • Roald Leemrijse wethouderskandidaat - Martin Rasker fractievoorzitter

  06 April − Gisteravond heeft de fractie en het bestuur van de VVD Assen besloten om een fractievoorzitter te benoemen en de kandidaat wethouder bekend te maken. Roald Leemrijse is kandidaat wethouder en Martin Rasker is per direct de nieuwe fractievoorzitter. Lees verder

 • De VVD en de verkiezingsuitslag: hoe nu verder?

  01 April − De VVD Assen wenst alle raadsleden van harte succes. 21 nieuwe raadsleden tekent de forse vernieuwing in de raad en biedt kansen voor een vernieuwende werkwijze. Een nieuwe gemeenteraad dient de grote maatschappelijke uitdagingen in Assen met goede moed op te pakken. We gaan graag aan de slag voor een nóg mooier Assen. Maar wat zijn die uitdagingen? Lees verder

 • Oud & nieuw in maart

  29 March − Het voelt een beetje als oud en nieuw, de verkiezingen. De afgelopen weken hebben we flink campagne gevoerd. Met resultaat: we hebben bijna 1000 stemmen én een zetel meer dan in 2014. We gaan dan ook met een goed gevoel de nieuwe raadsperiode in. Lees verder