Nieuws

 • Opiniestuk: Eigen regie van mensen met een beperking verder verstevigen

  16 februari − Vrijheid is één van de centrale liberale waarden die gedragen worden in onze hedendaagse maatschappij. Iedere burger heeft het recht om zijn eigen keuzes te maken en een leven te leiden dat hem of haar aanstaat. Dat recht hebben ook mensen met een (verstandelijke) beperking en daar is de afgelopen jaar steeds meer aandacht voor. Lees verder

 • Huishoudelijk afvalinzameling

  27 december − Huishoudelijk afval is een fundamentele taak voor de gemeente. Als VVD Assen vinden we het belangrijk dat de inzameling zo georganiseerd is, dat er zoveel mogelijk wordt bijgedragen aan een circulaire maatschappij. Als liberalen willen we de wereld immers zo goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. En we zijn zuinig op de beperkte grondstoffen van de aarde. Lees verder

 • Drie tientjes voor onze inwoners

  07 november − Op november 2020 is door de gemeenteraad van Assen de begroting en meerjarenraming voor 2021 en volgende jaren unaniem vastgesteld. Of eigenlijk moet ik spreken over de aangepaste begroting, want als VVD Assen hebben we een wijziging voorgesteld; een amendement ter compensatie van de rioolheffing. Lees verder

 • Handhaven voor veiligheid

  07 september − Op 3 september 2020 is het rapport ‘Toezicht en handhaving OOV’ van de rekenkamercommissie in de gemeenteraad behandeld. Als lokale VVD hebben we de bevindingen en de daarin voorgestelde verbeteringen van harte onderschreven. Lees verder

 • De VVD in Assen maakt zich opnieuw zorgen over verloedering Mannes

  14 augustus − Op 4 oktober 2018 is bij het station in Assen het beeld Mannes feestelijk onthuld. Een grote statige hond die al snel tot een gewild fotopunt voor onze bezoekers is geworden. Na een jaar, in juni 2019, hebben we als VVD fractie al schriftelijk vragen gesteld over de snel achteruitlopende staat van dit kunstwerk. Het college heeft toen o.a. geantwoord dat zij “het met de VVD eens is dat Mannes beeldbepalend is en er goed uit moet zien”. Tevens dat het college maatregelen neemt en “verwacht dat Mannes eind september (2019) weer volledig representatief is”. Helaas constateert de VVD dat Mannes er nu helemaal niet representatief uitziet. Sterker nog, in het tweede jaar is de kwaliteit zichtbaar nog veel verder achteruitgegaan. Onbegrijpelijk aangezien het beeld destijds aangeschaft is inclusief 10 jaren onderhoud. Lees verder

 • Assen heeft weer een economische agenda!

  11 augustus − Tijdens de laatste raadsvergadering is de economische agenda 2020-2025 vastgesteld. Een economische agenda met visie die richting geeft aan wat we als stad in economische zin willen zijn en bereiken. Een agenda en visie opgebouwd vanuit een grondige analyse en in samenspraak gemaakt met partners uit de stad en regio. Een economische agenda die ambities uitspreekt en rust op drie stevige strategische pijlers. Met daarbij duidelijk beschreven wat we als stad gaan doen om die ambities te bereiken. Het ziet er wat de VVD-fractie betreft goed uit. Lees verder

 • Wmo en jeugdhulp

  16 juni − In de raadsvergadering van 4 juni is de nieuwe verordening voor Wmo en Jeugdhulp behandeld. Een onderwerp van belang voor onze VVD-fractie, vooral vanwege de excessieve kostenoverschrijdingen in het sociale domein. Deze overschrijdingen leidden uiteindelijk tot de noodzaak om elders ongewenste bezuinigingen door te voeren of de lasten voor de Assenaren te verhogen. Reden voor de fractie om uitermate kritisch te zijn op dit punt. Lees verder

 • Michiel Hasslacher te gast bij RTV Drenthe over de #ondernemerschallenge

  13 mei − Vanochtend was Michiel Hasslacher te gast bij RTV Drenthe om te vertellen over de #ondernemerschallenge. Luister hier het fragment terug! Lees verder

 • #ondernemerschallenge

  08 mei − Laat zien dat jij je lokale ondernemer steunt! Doe een week lang je boodschappen bij je lokale ondernemers, koop een week lang zo vaak mogelijk lokaal en houd daarmee de levendige winkelstraten overeind. Maak bijvoorbeeld een foto van de maaltijd die je besteld hebt of het boek dat je gekocht hebt. Ook kan je een foto maken met het product en jouw favoriete ondernemer! Post dit op social media, dus denk dan bijvoorbeeld aan Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. Tag de ondernemer en voeg de hashtag #ondernemerschallenge toe. Doe dit elke dag in de week dat je gechallenged bent en daag elkaar uit. Challenge daarom zelf minimaal 3 vrienden of familieleden. Ook zij zullen nu de lokale ondernemers gaan steunen. Lees verder

 • Van de wethouder

  02 mei − Ik schrijf deze bijdrage aan de VVD-nieuwsbrief op 24 april 2020. De dag dat we als gemeente Assen ons herstelplan voor de begroting 2020 hebben ingeleverd bij de provincie Drenthe. Na een goede en constructieve raadsvergadering gisteravond komt hiermee een einde aan een enerverende politieke periode. Zoals u weet begon dat in september 2019 toen Stadspartij PLOP besloot de coalitie te verlaten. Hierdoor bleven we achter met een minderheidscollege van ChristenUnie, Groenlinks en VVD. Al gauw bleek dat er in de gemeenteraad geen meerderheid te vinden was voor de begroting zoals we die opgesteld hadden. Lees verder

 • Een nieuwe griffier benoemen. Hoe werkt dat eigenlijk?

  02 mei − Als gemeenteraadslid ben ik lid van de werkgeverscommissie die zich bezighoudt met de griffie en haar werkzaamheden. Deze werkgeverscommissie bestaat uit vijf raadsleden, verdeeld over coalitie- en oppositie partijen. De griffie bestaat uit een vijftal medewerkers die op alle vlakken ondersteuning biedt aan de raadsleden om hun taak als raadslid zo goed als mogelijk te kunnen vervullen en staat volledig ten dienste van de gemeenteraad. In december 2019 heeft de huidige griffier (Inge Rozema) de werkgeverscommissie laten weten per 1 mei 2020 te willen stoppen met haar werkzaamheden. Wat gebeurt er dan binnen de werkgeverscommissie? Lees verder

 • VVD Assen heeft diverse wensen voor financieel herstelplan

  29 maart − In deze bijzondere tijd stond op 26 maart opnieuw het herstelplan ter discussie. Nu vooral over de maatregelen die genomen moeten worden om de financiën op orde te brengen de komende jaren. Deze tijd vraagt dat ons aller aandacht gaat naar de ondersteuning van inwoners, bedrijven, ZZP-ers en instellingen. Die moeten deze crisis zo goed mogelijk doorkomen. De VVD-fractie neemt aan dat dit gevolgen heeft voor de financiële positie van de gemeente, al is het maar tijdelijk. Onze wethouder Mirjam heeft veel contact met de provincie, die op dit moment fungeert als toezichthouder, om te zien hoe we samen de juiste beslissingen kunnen nemen. Ondanks alle onzekerheid weten we dat het financiële herstelplan er toch moet komen en daarom gaan we er mee verder. Lees verder

 • VVD wil uitstel lokale belastingen voor Asser ondernemers

  15 maart − Onze Asser ondernemers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. De VVD-fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Lees verder

 • Mooie slag voor Assen met inzet middelen uit het Ruimtelijk-Economisch Programma (REP)

  29 januari − Doordat het Rijk heeft afgezien van de aanleg van de Zuiderzeelijn is er onder andere een compensatieprogramma, het Ruimtelijk-Economisch Programma, opgezet. Daarbij werden de drie noordelijke provincies en Flevoland enigszins gecompenseerd. Daar is nu door de raad een definitieve bestemming aan gegeven en die past heel goed in het programma van de VVD-Assen. Lees verder

 • VVD Assen bedankt bezoekers in de binnenstad

  16 december − Met regelmaat gaat de VVD in Assen langs de deuren om te horen of er problemen spelen in de wijk. Dit weekend was de VVD Assen in de Venestraat te vinden. 's Middags was de VVD Assen in het centrum om shoppers te bedanken dat zij hun inkopen doen in de binnenstad. Lees verder

 • VVD Assen zet ondernemers in het zonnetje

  15 november − Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. Daarom heeft VVD Assen zo'n 100 bedrijven in het zonnetje gezet. Bepakt met zakjes pepernoten en bedankbriefjes gingen zij de straat op en de winkels in, om ondernemers te bedanken. Lees verder

 • Energie en warmte transitie is nodig, maar houd het voor iedereen behapbaar

  10 oktober − In de Raadsvergadering van 12 september 2019 sprak de raad over de “Regionale energie strategie Drenthe” (RES) en de “Transitievisie Warmte” van Assen. Natuurlijk weten we dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt in de toekomst. En ja, ook Drenthe en Assen moeten hun steentje bijdragen. Maar wel zodanig dat iedereen het kan behappen. Geen dwang, alleen op vrijwillige basis. Dat betekent dus dat wij mensen moeten overtuigen en “verleiden", niet dwingen en opleggen. Dat is de voornaamste inzet van de VVD-Assen fractie in deze debatten. Wij staan voor onze mooie stad, onze inwoners en ons bedrijfsleven. Lees verder

 • Lang Leve Mannes

  24 september − Op dierendag, 4 oktober 2018, is bij het station in Assen Mannes feestelijk onthuld. Deze trouwe viervoeter is, na enige aarzeling, door de Assenaren omarmd en een gewild fotopunt geworden voor alle bezoekers die op het stationsplein worden opgewacht door de zes meter hoge hond. Terwijl het stationsplein steeds verder opknapt, kregen we de indruk dat met onze Mannes helaas het omgekeerde gebeurde. Lees verder

 • Fractie VVD Assen draagt nieuwe wethouder voor

  08 juli − Na diverse gesprekken heeft de fractie van VVD Assen een kandidaat geselecteerd met veel bestuurlijke ervaring en binding met Assen voor de functie van wethouder. Vol vertrouwen draagt de fractie Mirjam Pauwels-Paauw voor als nieuwe wethouder. Lees verder

 • Roald Leemrijse stopt als wethouder

  12 juni − Roald Leemrijse heeft zijn functie als wethouder neergelegd. Lees verder