Nieuws

 • Het team is compleet: het nieuwe bestuur kan aan de slag!

  Het team is compleet: het nieuwe bestuur kan aan de slag! Lees verder

 • VVD Assen staat pal voor het behoud van de Johan Willem Friso kazerne in onze stad.

  VVD Assen

  © VVD Assen

  01 maart − Maandag 21 februari ontvingen wij Tweede Kamerleden Peter Valstar en Mark Strolenberg om hen te vertellen waarom de kazerne in Assen moet blijven. Lees verder

 • Open brief aan Jeroen van Wijngaarden

  10 februari − In de bijlage onderaan dit nieuwsbericht vindt u de volledige brief ,die namens de fractie en de VVD wethouder is gestuurd naar Jeroen van Wijngaarden van de VVD. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma Kies voor jouw wijk

  20 januari − Verkiezingsprogramma Kies voor jouw wijk Lees verder

 • Open brief aan Mark Rutte en 2eKamerfractie

  12 januari − In de bijlage onderaan dit nieuwsbericht vindt u de volledige brief ,die namens de fractie en de kandidaat raadsleden is gestuurd naar Mark Rutte en de tweede kamer fractie van de VVD. Lees verder

 • Assen wil meer ambitie in aanpak laaggeletterdheid.

  21 december − Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad de motie ‘Voorkom laaggeletterdheid bij jongeren’ aangenomen. Daar zijn wij als VVD Assen heel erg blij mee. Niet alleen omdat wij deze motie mede hebben ingediend. Maar juist omdat wij vinden dat Assen meer ambitie moet tonen in de aanpak van laaggeletterdheid. Het is belangrijk om laaggeletterdheid te verminderen zodat alle Assenaren mee kunnen doen in onze samenleving. Lees verder

 • Nieuwe en bekende namen op kandidatenlijst VVD Assen.

  25 november − De kandidatenlijst van VVD Assen is bekend gemaakt. In totaal 19 nieuwe en bekende namen gaan aan de slag voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Eerder maakte de partij al bekend dat Martin Rasker lijsttrekker is. Lees verder

 • Wel en wee in het sociale domein

  Thuishulp

  09 november − Het had zo mooi moeten worden. De overheveling van taken op het gebied van Jeugdhulp en WMO van het Rijk en de Provincie naar de gemeenten in 2015 zou de oplossing geven voor veel problemen. Maatwerk zou mogelijk worden door de kleinere afstand tussen gemeente en zorgvrager. Dit zou leiden tot beperking van de wachtlijsten bij de jeugdhulp en een aanzienlijke beperking van de kosten. Daarom werd bij de overheveling van de budgetten naar de gemeenten direct een stevige korting toegepast. Lees verder

 • Martin Rasker wordt lijsttrekker VVD Assen

  13 oktober − Martin Rasker wordt lijsttrekker VVD Assen Lees verder

 • Geen dwang in de Regionale Energiestrategie

  28 mei − De Regionale Energie Strategie (RES 1.0) is een product van veel partijen samen dat richting geeft aan de plannen om in Nederland grote hoeveelheden energie (elektriciteit en warmte) duurzaam op te wekken. Dat is vastgelegd in overleg met alle gemeenten, de provincies, de waterschappen en het kabinet. Per 2050 moeten grote stappen zijn gerealiseerd. Inmiddels is de Regionale Energie Strategie 1.0 voor de regio Drenthe in concept klaar. Gemeenteraden, provinciale staten en de waterschap bestuurders buigen zich nu over het concept. De VVD-fracties in Drenthe zijn kritisch. Lees verder

 • VVD Assen wil bouwen, bouwen, bouwen

  20 april − In de Drentse hoofdstad Assen is het goed leven en werken. Het heeft een prachtig woonmilieu. De fysieke en digitale infrastructuur in en rond Assen is prima en voorbereid op de toekomst. Dat maakt Assen aantrekkelijk voor veel mensen. Om de stad ook in de toekomst voor huidige en potentiële inwoners interessant te houden is het belangrijk om woningen te bouwen die in een behoefte voorzien. Lees verder

 • VVD Assen bereikt andere houding bij warmtevisie

  19 maart − Donderdag 18 maart 2021 heeft de raad gesproken over de warmtetransitie visie voor Assen. De VVD Assen fractie had in dat debat een sleutelrol. En wat is nu het resultaat? Wethouder Dekker heeft namens het college in onze ogen donderdagavond expliciet bevestigd dat inwoners zich geen zorgen hoeven te maken. Zij gaf duidelijke antwoorden op onze expliciete vragen. Lees verder

 • VVD Assen wil winkels helpen die kraken onder coronacrisis

  05 maart − VVD in Assen lanceert een plannetje om winkeliers meer ademruimte te geven. Ondernemers kreunen nu al maanden onder de coronacrisis, en de VVD wil daarom helpen om ze meer lucht te geven. En wel zo snel mogelijk. De VVD wil daarbij vooral 'out of the box' denken. Zo moet er ruimte komen voor winkeliers om op de warenmarkt in de stad, op woensdag en zaterdag, ook hun spullen te verkopen. Verder zou er via de Gemeentelijke Kredietbank (GBK) een overbruggingskrediet moeten komen voor ondernemers en ZZP'ers in moeilijkheden, waarvoor de gemeente Assen dan garant staat. Lees verder

 • Laten we in Assen snel, maar verantwoord uit de lockdown komen

  04 maart − Naast de gezondheidscrisis stapelen andere problemen zich op: Die van de ondernemers, de scholieren en studenten, de thuiswerkers, de mensen die op een behandeling van een andere ziekte wachten, maar ook zij die hun baan verliezen. Kortom, de economische en mentale crises van heel Nederland. Lees verder

 • Opiniestuk: Eigen regie van mensen met een beperking verder verstevigen

  16 februari − Vrijheid is één van de centrale liberale waarden die gedragen worden in onze hedendaagse maatschappij. Iedere burger heeft het recht om zijn eigen keuzes te maken en een leven te leiden dat hem of haar aanstaat. Dat recht hebben ook mensen met een (verstandelijke) beperking en daar is de afgelopen jaar steeds meer aandacht voor. Lees verder

 • Huishoudelijk afvalinzameling

  27 december − Huishoudelijk afval is een fundamentele taak voor de gemeente. Als VVD Assen vinden we het belangrijk dat de inzameling zo georganiseerd is, dat er zoveel mogelijk wordt bijgedragen aan een circulaire maatschappij. Als liberalen willen we de wereld immers zo goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. En we zijn zuinig op de beperkte grondstoffen van de aarde. Lees verder

 • Drie tientjes voor onze inwoners

  07 november − Op november 2020 is door de gemeenteraad van Assen de begroting en meerjarenraming voor 2021 en volgende jaren unaniem vastgesteld. Of eigenlijk moet ik spreken over de aangepaste begroting, want als VVD Assen hebben we een wijziging voorgesteld; een amendement ter compensatie van de rioolheffing. Lees verder

 • Handhaven voor veiligheid

  07 september − Op 3 september 2020 is het rapport ‘Toezicht en handhaving OOV’ van de rekenkamercommissie in de gemeenteraad behandeld. Als lokale VVD hebben we de bevindingen en de daarin voorgestelde verbeteringen van harte onderschreven. Lees verder

 • De VVD in Assen maakt zich opnieuw zorgen over verloedering Mannes

  14 augustus − Op 4 oktober 2018 is bij het station in Assen het beeld Mannes feestelijk onthuld. Een grote statige hond die al snel tot een gewild fotopunt voor onze bezoekers is geworden. Na een jaar, in juni 2019, hebben we als VVD fractie al schriftelijk vragen gesteld over de snel achteruitlopende staat van dit kunstwerk. Het college heeft toen o.a. geantwoord dat zij “het met de VVD eens is dat Mannes beeldbepalend is en er goed uit moet zien”. Tevens dat het college maatregelen neemt en “verwacht dat Mannes eind september (2019) weer volledig representatief is”. Helaas constateert de VVD dat Mannes er nu helemaal niet representatief uitziet. Sterker nog, in het tweede jaar is de kwaliteit zichtbaar nog veel verder achteruitgegaan. Onbegrijpelijk aangezien het beeld destijds aangeschaft is inclusief 10 jaren onderhoud. Lees verder

 • Assen heeft weer een economische agenda!

  11 augustus − Tijdens de laatste raadsvergadering is de economische agenda 2020-2025 vastgesteld. Een economische agenda met visie die richting geeft aan wat we als stad in economische zin willen zijn en bereiken. Een agenda en visie opgebouwd vanuit een grondige analyse en in samenspraak gemaakt met partners uit de stad en regio. Een economische agenda die ambities uitspreekt en rust op drie stevige strategische pijlers. Met daarbij duidelijk beschreven wat we als stad gaan doen om die ambities te bereiken. Het ziet er wat de VVD-fractie betreft goed uit. Lees verder