Nieuws

 • Fractie VVD Assen draagt nieuwe wethouder voor

  08 juli − Na diverse gesprekken heeft de fractie van VVD Assen een kandidaat geselecteerd met veel bestuurlijke ervaring en binding met Assen voor de functie van wethouder. Vol vertrouwen draagt de fractie Mirjam Pauwels-Paauw voor als nieuwe wethouder. Lees verder

 • Roald Leemrijse stopt als wethouder

  12 juni − Roald Leemrijse heeft zijn functie als wethouder neergelegd. Lees verder

 • Vlog #2: succes met taxistandplaatsen!

  03 mei − De tweede vlog van de VVD Assen! Gemeenteraadslid Bert Homan vertelt over de taxistandplaatsen op het station. Deze taxi-ondernemers dreigden standplaatsen te verliezen. Na een aantal vragen is er toch een oplossing gekomen. Lees verder

 • Houten verkiezingsborden niet meer van de tijd

  © Martin Rasker

  20 april − Bij de verkiezingen in Assen wordt tot op heden gebruik gemaakt van houten verkiezingsborden. Hierop worden door de politieke partijen verkiezingsposters geplakt. In de praktijk blijken posters door weer en wind los te raken en het milieu te vervuilen. Ook worden de posters ‘overplakt’. Hierdoor ‘verrommelen’ de verkiezingsborden en wordt er met enige regelmaat opnieuw weer verse posters geplakt. Naar mening van de lokale VVD fractie past dit verspillende ritueel niet meer in deze tijd. Lees verder

 • Assenaar knokt voor Nederlandse vlag

  22 februari − Op donderdag 14 februari mocht Lucas Ocken inspreken bij de gemeenteraad. Lucas is niet alleen een zeer betrokken Assenaar, hij is ook lid bij de VVD. Hij pleit voor een Nederlandse vlag in de Raadzaal. Waarom? Dat leest u hier. Lees verder

 • Ondernemerscafé goed bezocht

  12 februari − In Grand Cafe Liff werd de derde editie van het ondernemerscafé, georganiseerd door VVD Assen, weer goed bezocht met vertegenwoordigers uit onderwijs, ondernemingen en politiek. Lees verder

 • Taxistandplaatsen NS station blijft VVD verbazen

  © Bert Homan

  11 januari − Zonder duidelijke uitleg heeft het college de raad laten weten geen extra opstelplaatsen te willen creëren bij het station. Raadslid Bert Homan dringt daarom aan bij de gemeente: “Waarom zijn nu 5 standplaatsen genoeg, terwijl in het verleden er 8 tot 10 standplaatsen waren? Ik begrijp het niet. Zo steun je toch niet de Asser-ondernemers?” Lees verder

 • Kosten drinkwater hoeven niet omhoog

  10 januari − De kosten voor het drinkwater gaan met 6% omhoog, omdat er investeringen gedaan moeten worden. Volgens de VVD Assen is dat niet nodig. In plaats van de kosten bij Assenaren neer te leggen, kunnen de aandeelhouders van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (gemeenten en provincie) ook garant staan. Daarmee kan er meer geld worden aangetrokken door WMD voor de benodigde investeringen. En dan hoeft er geen tariefverhoging door te worden gevoerd voor de burgers. Lees verder

 • De beste wensen!

  02 januari − 2018 is voorbij en 2019 komt eraan. Dat is een goed moment voor een terugblik en een vooruitblik. Het afgelopen jaar is een goed jaar geweest. We hebben een zetel gewonnen in de gemeenteraadsverkiezingen, we zijn in het college gekomen en ons bestuur is aangevuld met een zesde lid. Daarnaast hebben we 3 verkiesbare kandidaten op de provinciale statenlijst: Willemien Meeuwissen, Paul Moltmaker en Kees Vianen. Lees verder

 • Open brief aan Minister Eric Wiebes en de VVD Tweede Kamerfractie

  18 december − Betreft: Gaswinning kleine velden Lees verder

 • Parkeren Assen aangepakt!

  10 november − Op initiatief van de VVD en Stadspartijd Plop wordt in Assen het straatparkeren in de avonden en op zondag gratis. Lees verder

 • Vlog #1 - Zonneparken in Assen

  29 oktober − De eerste vlog van de VVD Assen komt van raadslid Bert Homan. Hij vertelt hoe het debat over zonneparken in de gemeenteraad ging, en wat we voor elkaar hebben gekregen. Lees verder

 • De Vaart in de Binnenstad!

  © Binnenstad Assen

  22 oktober − Als VVD fractie zijn we blij dat er eindelijk een gezamenlijk werkplan is met de verschillende belanghebbenden in de binnenstad. Die zijn verenigd in “Vaart in Assen”, de VIA. In 2016 heeft onze fractie al opgeroepen om voortvarend aan de slag te gaan met alle partijen om tot een sterke binnenstad te komen. Op donderdag 18 oktober is het ‘werkplan binnenstad’ in de gemeenteraad van Assen besproken. Lees verder

 • Richard Klok volgt René Wilms op in raad

  14 oktober − Richard Klok volgt René Wilms op in de gemeenteraad. In verband met ander werk met grote reisafstanden verhuist VVD-gemeenteraadslid René Wilms namelijk naar buiten Assen. Daardoor kan hij helaas geen raadslid meer zijn. In de vergadering van 18 oktober 2018 wordt Richard officieel benoemd. Lees verder

 • Mannes warm onthaald in Assen

  © Martin Rasker

  08 oktober − Er was wat discussie over zijn komst. Maar na een oproep van de VVD Assen, die breed werd gesteund in de gemeenteraad, kwam hij er toch. En nu staat Mannes trots voor de ingang van het station. Zo heet hij iedereen die van het station komt, welkom in onze mooie stad. Lees verder

 • 4 watertappunten naar Assen

  © Harriët van de Kamp-Hulsebos

  07 september − Er komen 4 nieuwe watertappunten in Assen. Op de Brink, bij het station, bij de bushalte M.L. Kingweg en bij het voetbalveldje aan de Thorbeckelaan. De VVD vroeg hierom, nadat bleek dat drinkwatermaatschappij WMD per Drentse gemeente een gratis tappunt ter beschikking stelt. Lees verder

 • Los problemen met taxi’s in stationsgebied op

  © Bert Homan

  23 juli − Bij het NS-station in Assen zijn slechts 5 officiële taxistandplaatsen, terwijl er 24 Asser taxiondernemingen zijn met samen meer dan honderd auto’s. Kortom: veel te weinig. Gesprekken met de gemeente om dat op te lossen leveren niks op. Dat signaleren wij naar aanleiding van een gesprek met de Gezamenlijke Asser Taxi Ondernemers. Lees verder

 • Uw keuze gemaakt voor provinciale staten of waterschap?

  © VVD Assen

  15 juli − Maandag 9 juli werd het druk op de eerste verdieping van Liff. Een delegatie van waterschap, provincie en bestuur ging in gesprek met Drentse geïnteresseerden over kandidaat worden voor de provinciale staten of het waterschap. Lees verder

 • VVD Assen lest de dorst

  14 juli − De VVD Assen ziet graag drinkwater tappunten in het stadscentrum en heeft hiervoor schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Waarom wil de VVD Assen drinkwater tappunten? Lees verder

 • VVD Assen zag ze vliegen bij Omni Drones Academy!

  © VVD Assen

  14 juli − De VVD Assen heeft op vrijdag de 13e een bedrijfsbezoek gebracht bij Omni Drones in Eelde, het bedrijf van de Assenaar Egbert Swierts. In de voormalige vliegschool van de KLM, te midden van een aantal nog verlaten panden, heeft Egbert Swierts kansen gezien en gegrepen. Naast de Academy is Egbert ook actief voor Dronehub Groningen Airport Eelde (Dronehub GAE). Deze organisatie houdt zich bezig met nieuwe toepassingen en innovatie. Overheid, bedrijfsleven en leerinstellingen worden hierbij betrokken. Een bedrijf als Omni Drones en organisatie Drone Hub GAE zijn uniek en zetten het Noorden op de kaart. Lees verder