Update vanuit de fractie – Vervolg wooninstrumenten

Vereveningsfonds

Het college heeft voorgesteld om een vereveningsfonds in te stellen. Het vereveningsfonds moet ervoor zorgen dat er genoeg aanbod van sociale huur in Assen is. Per woningbouwproject moet er 30% sociale huur gerealiseerd worden. Als een project daar niet aan voldoet, dan moet er een storting in het fonds gedaan worden. Aan de andere kant kunnen woningbouwprojecten die meer dan 30% sociale huur realiseren een aanvraag uit het fonds doen. Hoe hoog de storting is die aan het fonds gedaan moet worden, hangt af de typen woningen die gerealiseerd worden. Ook particulieren zouden, volgens het college, moeten voldoen aan de 30% sociale huur of anders een storting moeten doen.

Wij zijn van mening dat particulieren niet belast moeten worden met het vereveningsfonds. Daarom hebben we een amendement ingediend, samen met de fracties van Stadspartij PLOP, CDA, 50Plus en Lijst De Rijke. Het amendement is aangenomen door de raad, met 20 stemmen voor en 13 tegen. Een mooi succes!

Huisvestingsverordening (opkoopbescherming)

Tot slot lag het besluit om een opkoopbescherming in te voeren op tafel. Die moet ervoor zorgen dat woningen, zowel nieuw als bestaand, met een WOZ-waarde tot 250.000 euro niet mogen worden gekocht om ze daarna te verhuren. Hiermee wil het college starters meer kans geven om een woning te kunnen kopen.

Als VVD zijn we geen voorstander van deze inperking van het eigendomsrecht. We snappen dat het college aandacht heeft voor de koopstarter en hen een goede positie op de woningmarkt gunt. Maar volgens ons is de opkoopbescherming geen goed idee. Een paar jaar geleden had de opkoopbescherming misschien nog wel effect gehad, maar daar zijn we nu echt te laat mee. De landelijke maatregelen (zoals het verhogen van de vermogensbelasting op verhuurde woningen) hebben effect. Beleggers trekken zich terug van de woningmarkt omdat het verhuren van een woning minder opbrengsten oplevert.

Helaas vond de rest van de gemeenteraad de opkoopbescherming wel een goed idee. Met 28 stemmen voor en 5 tegen (VVD en CDA) is het voorstel aangenomen. Over een jaar evalueren we de opkoopbescherming. We zijn benieuwd naar de cijfers tegen die tijd en zullen dan opnieuw ons liberale geluid laten horen.

Namens de fractie,

Sandra Alberts