Bestuursprogramma 2022 - 2026

Het bestuur heeft gewerkt aan een bestuursprogramma waarin haar ambities en inzet beschreven staan. In een eerdere fase is het programma al tegen de fractie aangehouden en daarna is het besproken en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 november 2022. Op deze manier heeft het bestuur ook de input en feedback van leden verwerkt waar dat nodig was.

Het resultaat? Wat het bestuur betreft een duidelijk en overzichtelijk programma dat ambitie uitstraalt!