Het team is compleet: het nieuwe bestuur kan aan de slag!

De bijzondere algemene ledenvergadering heeft op woensdag 6 juli een aantal nieuwe bestuursleden benoemd waarmee er weer een gedegen bestuur gevormd is.

Waarnemend voorzitter Maikel de Bruin is tot voorzitter benoemd, Lee Smale tot secretaris, Martin Lutke tot penningmeester en Gerrit Jan Panhuis tot bestuurslid opleiding & talentmanagement. 

Er staat een nagenoeg nieuw bestuur dat met veel enthousiasme en betrokkenheid aan de slag wil voor onze afdeling. We willen het gesprek met en tussen leden en fractie opzoeken en onszelf zichtbaar maken. Zowel binnen de afdeling als daarbuiten.

Tijdens de algemene ledenvergadering is ook aandacht besteed aan het afscheid van de oud-bestuursleden. Zij hebben zich gedurende soms enorm lange tijd behoorlijk ingezet voor onze afdeling. Wij bedanken hen nogmaals voor die enorme inzet, die zeker niet vanzelfsprekend gevonden mag worden!