Assen wil meer ambitie in aanpak laaggeletterdheid.

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad de motie ‘Voorkom laaggeletterdheid bij jongeren’ aangenomen. Daar zijn wij als VVD Assen heel erg blij mee. Niet alleen omdat wij deze motie mede hebben ingediend. Maar juist omdat wij vinden dat Assen meer ambitie moet tonen in de aanpak van laaggeletterdheid. Het is belangrijk om laaggeletterdheid te verminderen zodat alle Assenaren mee kunnen doen in onze samenleving.

Zorgen om aantal laaggeletterden


Vorig jaar werd het doel om 150 laaggeletterden te helpen niet gehaald. Dat heeft de raad toen aangepast naar 100, maar zelfs dat aantal wordt niet gehaald. Voor een deel komt dat door de gevolgen van de coronacrisisIn Assen zijn ongeveer 9.000 laaggeletterden, waarvan de meesten Nederlands als eerste taal hebbenDe VVD Assen vindt dat er iets moet veranderen om het aantal laaggeletterden te verminderen. Maar laten we eerst in ieder geval de groei remmen.

Volgens landelijke cijfers heeft 25% van de jongeren die groep 8 verlaten een leesachterstand.Met andere woorden: een kwart van de scholieren begint aan de middelbare school als laaggeletterd. Dat kan niet de bedoeling zijn. Niemand moet met een taalachterstand van school komenTijd voor actie!


Dit gaan we doen

In de motie hebben we het college gevraagd om:


• samen met het onderwijs, de bibliotheek en andere betrokkenen een plan van aanpak te maken om laaggeletterdheid te voorkomen;
• het onderwijs te steunen met € 50.000
• elk jaar 300 laaggeletterden te helpen.

Het college komt begin 2022 met een plan. Samen met de andere indieners van de motie, de fracties van PvdA, SP en Stadspartij PLOP, blijven we dit thema volgen.