VVD wil economische actieplan voor Assen

Bij de behandeling van de jaarstukken in de gemeenteraad van Assen heeft de VVD aangedrongen op een economisch acquisitieplan. "De economie van Nederland blijft aantrekken. Assen blijkt daarvan nog niet te profiteren. Assen heeft veel ruimte voor bedrijven en de bereikbaarheid is uitstekend. Het is prettig en betaalbaar wonen in Assen. De werkgelegenheid kan een stimulans gebruiken. Het is hoog tijd om deze gunstige uitgangspositie als provinciehoofdstad van Drenthe te gaan verzilveren!" aldus Roald Leemrijse.

Daarom dringt de VVD aan op een economisch acquisitieplan in combinatie met een plan om de woningbouwopgave te versnellen. De bouw van nieuwe woningen en uitgifte van bedrijventerreinen loopt ver achter bij de verwachtingen. In een economisch plan worden keuzes gemaakt op welk type bedrijven Assen vooral wil inzetten. Roald Leemrijse vervolgt "De VVD denkt bijvoorbeeld dat motor- en automotive bedrijven in combinatie met het TT-circuit en de opleidingen autotechniek bij het TT-instituut een kansrijke sector kan zijn. Ook zorgbedrijven en financiële dienstverlening kunnen worden uitgebreid. Bovendien heeft Assen met bedrijven als Resato, Winel, Catawiki, Bouwatch en Animo prachtige parels die andere innovatieve bedrijven kunnen aantrekken."


De VVD constateert verder dat in Assen veel geld wordt opgepot in reserves. Daarom komt de VVD met het voorstel om 5 miljoen euro voor de binnenstad per direct beschikbaar te stellen. Dat kan worden gebuikt voor gezamenlijke marketing, evenementen en aanpassingen aan het parkeerbeleid. Ook moet er snel duidelijkheid komen over de toeristisch-recreatieve zone en het FOC. De onduidelijk is niet goed voor de ontwikkeling van de Binnenstad. 

Daarnaast komt de VVD met voorstellen om extra geld voor zonneleningen en startersleningen te gebruiken. Dit zijn 2 gunstige regelingen voor jong en oud en goed voor de woningbouw en energiedoelstellingen. Ook vindt de VVD dat ieder huishouden 35 euro aan lokale lasten terug moet krijgen, omdat 1 miljoen euro teveel aan gemeentelijke heffingen voor afval en riolering is geïnd.