De VVD: een echte duurzame partij

De transitie naar duurzame energie is noodzakelijk. In het bijzonder om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering voor onze kinderen en kleinkinderen zoveel mogelijk te beperken. Maar wat betekent het om in een Assen met enkel duurzaam opgewekte energie te leven?


Met behulp van een "Serious Energy Game" hebben we samen met inwoners een beter beeld gekregen van de dilemma's die verdergaande duurzaamheid met zich meebrengt. Wat gebeurt er als we alle energie op ons eigen gemeentelijke grondgebied opwekken? De verschillende tafels met spelers lieten zien dat er dan nog maar weinig ruimte over is voor wonen, werken en recreëren. 

De VVD-vertegenwoordiging heeft die avond gezien dat het lokaal opwekken van duurzame energie in Assen een hele opgave is. Daarvoor is het nodig om veel waardevolle ruimte op te offeren. Bovendien zal de opbrengst van windmolens in Assen minder effectief zijn dan elders, zoals bijvoorbeeld op de Noordzee. 

Als VVD Assen willen wij verstandig en pragmatisch omgaan met de energietransitie. Voor ons betekent dat: gericht investeren met een zo hoog mogelijk maatschappelijk voordeel. 

  1. Vooral inzetten op het besparen van energie! Alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. 
  2. Bedrijven, woningbezitters en Vereniging van Eigenaren stimuleren om eigen energie op te wekken. 
  3. Windmolens daar plaatsen, waar ze met minimale overlast veel rendement opleveren: bijvoorbeeld op zee. 
  4. Lokale ondernemers inzetten bij het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. 
  5. Zonneparken op ongebruikte gronden en geen waardevolle landbouwgronden opofferen. 
  6. Niet vooroplopen, maar innovaties gebruiken wanneer ze voldoende rendabel zijn. 

Met onze ideeën gaan we voor een energietransitie met een goede balans tussen mens en milieu.