VVD: alle energie nu op de binnenstad

De VVD kiest voor ontwikkeling van de Toeristische Recreatieve Zone én wij kiezen voor de ontwikkeling van de Binnenstad, maar zonder – met enige spijt – een FOC in Assen. Raadslid Martin Rasker: "er is nu eindelijk weer eens focus en actie nodig!"

© De binnenstad van Assen


Martin Rasker: "als VVD fractie willen wij onze afweging zorgvuldig maken. Daarom hebben wij de afgelopen weken met veel belanghebbenden gesproken. Assenaren, ondernemers, maar ook onze eigen achterban. We kunnen maar tot één conclusie komen: er is nu eindelijk weer eens focus en actie nodig!" 


De vestiging van het FOC hangt nu veel te lang boven de markt. Nieuwe plannen blijken nauwelijks verbeteringen in het concept te brengen. De nadere uitwerkingen van de initiatiefnemer en het college, met mogelijke positieve effecten van het FOC richting de binnenstad, zijn volstrekt onvoldoende. "De procedures kosten minimaal 3 jaar, voordat de bouw kan starten. Al die tijd met onzekerheid komen er vrijwel geen investeringen in de Asser Binnenstad. En zonder investeringen, blijft de leegstand zeker bestaan," aldus Rasker. 


Niet alleen worden ontwikkelingen in de binnenstad geremd, ook zijn er inmiddels oplopende discussies met andere initiatiefnemers over hun economische ontwikkeling nabij het TT circuit waarbij een mogelijk FOC geen bevorderlijk effect heeft.

 

Anderhalf jaar geleden waren wij als VVD niet principieel tegen een FOC. De mogelijke voordelen als werkgelegenheid en toeristische trekpleister zagen wij ook. De randvoorwaarden waaronder een FOC zou kunnen passen in Assen, de motie van D66 en PLOP hebben wij destijds gesteund. Maar wij hebben altijd benadrukt dat we een groot belang hechten aan onze binnenstad. Zoals ook neergelegd in onze raadsmotie “Krachtige binnenstad” (februari 2016). 

 

Martin Rasker sluit af met een oproep tot actie: "beter de noodzakelijke dingen echt goed doen dan blijven wegdromen in allerlei mooie beloftes. De tijd tikt maar door. Voor resultaat moeten we NU keuzes maken."