Begroting: in wat voor Assen willen wij leven?

De afgelopen maanden hebben wij veel gesprekken gevoerd met inwoners en bezoekers van Assen. Vaak onder het genot van een bakje koffie, of thee. Wij stelden allen de vraag: “In wat voor een Assen wil jij leven?” Vandaag beantwoordde Roald Leemrijse namens de VVD, mede gebaseerd op soms verrassende, vaak inspirerende gesprekken, zelf deze vraag.

Roald begon zijn verhaal positief: "Gelukkig leven wij gelukkig in Assen, in Noord Drenthe, hét welvarendste gebied van Nederland. En iedere gewone Nederlander gaat erop vooruit." Toch zijn er nog de nodige wensen. 


Met een kloppend stadshart

"Boven alles willen wij investeren in een kloppend stadshart. Een binnenstad, die goed bereikbaar is met de auto, per fiets en openbaar vervoer. Waar betaalbare, goedkope parkeervoorzieningen zijn. Waar op diverse dagen, van alles te beleven is op het koopmansplein, de gouverneurstuin en gewoon in goed gevulde winkelstraten."


Voor onze kinderen en onze toekomst

"Ik wil leven in een Assen waar mijn kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. In een schone, leefbare en veilige wijk. In een stad waarin wij samen met inwoners en ondernemers werken aan een duurzame toekomst; met oog voor alle kansen, ook die vanuit het oogpunt van klimaatverandering worden geboden."


"Ik wil leven in een Assen waar kinderen gelijke kansen krijgen. Kinderen ontwikkelen zich tot wereldburgers door een goede opvoeding, goed onderwijs en door sport en cultuur. Natuurlijk hebben ouders en de jeugd daarin een eigen verantwoordelijk. Soms is tijdelijke steun daarbij nodig. De VVD is dan ook verheugd over de aanpak van het Asser Kindpakket, waarmee kinderen die in armoede leven ook kunnen meedoen aan sport, cultuur en school."


Met goede zorg voor iedereen

"Ik wil leven in een Assen waar de zorg voor inwoners op orde is. Steeds meer inwoners kunnen op eigen kracht of met hulp uit hun omgeving zichzelf beter redden. Als je zorg echt nodig hebt, is snelheid, toegankelijkheid én kwaliteit belangrijk. Efficiënte zorg voor onze inwoners; van jong tot oud, met maatwerk, PGB’s en collectieve voorzieningen, met aandacht voor cliëntondersteuning en voor mantelzorg, met oog voor kwaliteit, transitie en innovatie. In de kadernota sociaal domein komen wij daarover nader te spreken."


Waarin Assen zich écht als hoofdstad neerzet

"Ik wil leven in een Assen waar veel te beleven is. Assen is de hoofdstad van Drenthe. Wij hebben een grote regionale aantrekkingskracht. Assen heeft een groot voorzieningenaanbod Daar mogen Assenaren trots op zijn. De Nieuwe Kolk, het Drents Museum, groene recreatiegebieden en natuurlijk het TT-circuit, met internationale uitstraling. Ik wil leven in een Assen waar Max Verstappen en Red Bull weer naar het TT-Circuit komen."


Waar veel banen zijn

"Ik wil leven in een stad waar ondernemers ruimte krijgen, waar voldoende werk is, waar er groei is door nieuwe bedrijvigheid. Wij willen blijven investeren in economische ontwikkeling. Wij willen investeren in Assen Zuid, zodat over een aantal jaren daar geschaatst, gefietst, gewandeld, en ontspannen kan worden."


Met een verstandig gemeentebestuur  

"En uiteraard wil ik leven in een Assen waar de gemeente zuinig en nuttig met het belastinggeld omgaat."