Terreinen als magneet voor ondernemers

Bedrijventerreinen zijn een magneet voor ondernemers. Goed onderhouden, schone, kwalitatief groene bedrijventerreinen dragen bij aan een positieve beleving van de Asser bedrijventerreinen. Dat is goed voor het voor het ondernemings- en vestigingsklimaat. Daarom hebben we het college van Assen opgeroepen om met het bedrijfsleven in gesprek te gaan en tot een hogere kwaliteit van de openbare ruimte te komen.

In Assen worden die terreinen op een laag, sober niveau onderhouden. Wij willen meer ondernemers naar Assen halen, en daar horen goed onderhouden terreinen bij. In de Agenda Beheer Openbare Ruimte wordt de ruimte geboden aan inwoners en bedrijven om de kwaliteit van de openbare ruimte te vergroten. In andere gemeenten bestaan goede voorbeelden waarbij het lokale bedrijfsleven zelf besluit over de inzet van de financiĆ«le middelen. Daardoor wordt een hogere kwaliteit van de openbare ruimte bereikt. We zien dat ook graag gebeuren op de Asser bedrijventerreinen.