Woord van de voorzitter: “Ambitieus het nieuwe jaar in!”

Over twee maand is het zover, dan mogen we weer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad In Assen. De VVD Assen heeft de ambitie om als grootste partij uit de verkiezingen te komen. Om dit doel te bereiken heeft een enthousiaste ploeg liberalen het afgelopen jaar keihard gewerkt om een succesvolle campagne voor te bereiden.


Terugblik 2017 
Het NRC schreef eind 2017 dat kandidaat-raadsleden maar moeilijk te vinden zijn. Dankzij  voorlichtingsavonden, een facebookactie en een goede samenwerking tussen bestuur en fractie zijn we erin geslaagd om een aansprekende kandidatenlijst samen te stellen, bestaande uit 5 ervaren raadsleden en 7 nieuwkomers. De lijst wordt verder aangevuld met 8 betrouwbare, integere lijstduwers. In totaal hebben we 20 namen voor de VVD lijst geselecteerd. De nieuwkomers hebben de laatste maanden regelmatig de fractievergaderingen bijgewoond om zich goed voor te bereiden op hun komende taak in de gemeenteraad.


In 2017 hebben we ook veel tijd besteed aan het samenstellen van ons verkiezingsprogramma. Roald Leemrijse, Martin Rasker, Greta Netjes en Michiel Hasslacher hebben vele uren overleg gehad om een aansprekend verkiezingsprogramma samen te stellen. Tijdens een ledenbijeenkomst op 12 juni zijn de speerpunten vastgesteld en tijdens de ALV van 16 oktober hebben de leden het concept programma goedgekeurd, met als titel “Ik wil leven in een Assen…”


Campagne 2018
We mogen trots zijn dat de VVD Assen een campagneteam heeft van ca. 30 actieve leden, welke onder de bezielende leiding van Michiel Hasslacher, aangevuld met Roald Leemrijse, Martin Rasker, Greta Netjes en Bert Homan,  klaar staan om de komende maanden voor de verkiezingen mee te doen aan de vele activiteiten die op stapel staan, zoals canvassen en flyeren.


Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de flyers en posters. Het campagneteam heeft gekozen voor een lay-out waarbij de nadruk wordt gelegd op concrete doelen voor de stad. Niet praten, maar doen. Het ontwerp wordt aangevuld met een leuke verrassing, die te maken heeft met onze mooie stad. Deze speerpunten zijn tot stand gekomen n.a.v. vele gesprekken met bewoners in diverse Asser wijken tijdens het canvassen.


Kortom: VVD Assen wil DE lokale partij voor Assen zijn!


Tot slot
Met bovenstaande speerpunten moet het de VVD Assen zeker gaan lukken om een succesvolle campagne te voeren. We hebben hoge ambities uitgesproken, we willen graag als grootste partij uit de verkiezingen komen. Op 21 maart zullen we weten of we onze speerpunten uit: “we willen leven in een Assen…” mogen gaan waarmaken.


Terugkijkend op mijn eerste 8 maanden als voorzitter van het lokale VVD netwerk, een periode waarin ontzettend veel is gebeurd ter voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen, ben ik ontzettend trots samen te mogen werken met zo’n enthousiast team (bestuur, fractie, kandidaten en leden). Al deze Assenaren zetten zich met volle overgave in voor hun idealen en voor een mooie stad.
….Kortom, het is een club waar je graag je bijdrage aan levert.


Gerard Pit
Voorzitter VVD Lokaal Netwerk Assen