De VVD Assen kiest ÉCHT voor de binnenstad

Investeren in de binnenstad, een driewerfs 'ja natuurlijk' van de VVD Assen. Want wij willen leven in een Assen waar de binnenstad het kloppend hart is. Als we nu écht voor de binnenstad gaan, dan moeten we er ook voor de volle 100% voor gaan!

Hoe ziet zo'n kloppend stadshart er uit?


Wij willen leven in een Assen waar de binnenstad het kloppend hart is! In een Assen waar het Koopmansplein hèt middelpunt van de stad is en waar de Markt, de Brink en Hotel de Jonge gezellige hot-spots zijn met cafés en restaurants. De weekmarkt brengt leven en er zijn regelmatig evenementen. Met het Drents Museum en De Nieuwe Kolk hebben wij twee belangrijke culturele pijlers.


Eerste oproep al jaren geleden

In de motie uit 2016 hebben we al nadrukkelijk vastgelegd dat er substantieel en met urgentie geïnvesteerd moet worden in onze binnenstad. Ook daarna hebben we vaak aangegeven dat we blijvend moeten investeren in onze mooie stad: met de binnenstad als kloppend hart. Februari 2016, dat is vandaag dus ruim twee jaren geleden.


Wat moeten we dan wel doen?

Als we nu écht voor de binnenstad gaan, dan moeten we er ook voor de volle 100% voor gaan! Wij als VVD in ieder geval wel, want wij willen meer!

  1. Wij zijn voorstander van een investeringsfonds voor de binnenstad, waar echt meer geld voor nodig is. Vanuit dit fonds willen wij verbeteringen in de openbare ruimte betalen. Ook willen we hieruit de herbestemming van vastgoed, naast uiteraard private bijdragen, stimuleren. 
  2. Wij willen meer evenementen. Meer reuring in de binnenstad, betekent meer bezoekers. Meer bezoekers is meer omzet. Meer omzet is minder leegstand. 
  3. Wij willen werken aan professioneel citymarketing en centrummanagement. 
  4. En zoals al zo vaak betoogd: het betaald parkeren moet goedkoper. Het eerste uur voor half geld, gratis parkeren na 18:00 uur 's avonds en zondags willen wij ook gewoon weer gratis parkeren invoeren. 


Minimaal 3 miljoen

De VVD vindt de binnenstad een topprioriteit. De 3 miljoen die de gemeente nu wil investeren is wat ons betreft echt minimaal. Het is niet meer en niet minder dan vereist om mogelijkerwijs in aanmerking te komen voor de 3 miljoen bijdrage vanuit de provincie. Op zich prima, maar helaas niet meer dan het minimaal noodzakelijke gebaar.


Ontwikkelingen TT-gebied

Er liggen goede kansen nabij het TT-circuit én ook voor onze mooie binnenstad, maar wel ieder gebied vanuit hun eigen kracht. Rond het TT-circuit een mooi scala aan (snelheids)sport en vrijetijd gerelateerde activiteiten. Moderne, actieve en uitdagende belevingen voor jong en oud. En een kloppend stadshart, een veilig winkel- en woongebied met belevingswaarde voor families.


Dus de mooie initiatieven, inclusief TT Speedworld, vormen een goede invulling voor de TRZ. Hier hoeven echt geen 70 weidewinkels meer bij en dan liggen er ook voor de binnenstad fantastische kansen en goede plannen, laten we daar vooral mee aan de slag gaan!


 De VVD Assen kiest ÉCHT voor de binnenstad! Omdat we willen leven in een mooie stad.