Ondernemerscafé wederom goed bezocht

Ondernemers én ondernemende mensen. Daar was de uitnodiging voor het Ondernemerscafé op gericht. Na een succesvolle editie in 2017 werd er al snel om een herhaling gevraagd. Die herhaling was er op 12 februari, en het was een succes. Naast een uitgebreide netwerkmogelijkheid gingen de gasten aan tafel met diverse politici.

Met Roald Leemrijse (lijsttrekker VVD Assen) en Joost van Keulen (wethouder in Groningen) gingen de gasten in gesprek over het aantrekkelijk maken van de regio voor ondernemers. Want: meer ondernemers = meer banen. Dat is goed voor onze stad én voor de regio. De conclusie was dat Assen en Groningen samen goed werken aan een interessant vestigingsklimaat voor ondernemers. 


De energietransitie is een feit en noodzaak. Dat biedt kansen voor ondernemers. De provincie Drenthe kan daar een handje bij helpen, maar hoe? Willemien Meeuwissen ging als fractievoorzitter van de VVD Drenthe in gesprek met aanwezigen over dit onderwerp. Na instemmend geknik gingen de gasten door naar de laatste ronde met Tweede Kamerlid Erik Ziengs. 


Erik was de vraagbaak voor het regeerakkoord en andere landelijke politiek zaken. Conclusie? We hebben de economische wind mee en dat biedt kansen. Dat zien we ook in de cijfers: de economie groeit en de werkloosheid daalt. Met de forse verlaging van de inkomstenbelasting gaan mensen de komende jaren ook in hun eigen portemonnee merken dat het beter gaat. 

Na deze tweede succesvolle editie kan er alvast weer worden uitgekeken naar een derde editie in 2019.