In gesprek met ouderen in wijkcentrum 'de Schulp'

De categorie ouderen groeit tegenwoordig sterk en de indruk is dat juist naar hen niet genoeg geluisterd wordt. Daarom heeft de VVD Assen nu een werkgroep "Ouderencontact" opgericht. Drie liberale senioren die graag aanschuiven bij ontmoetingen van ouderen, zoals koffieochtenden etc., om hun ervaringen te horen. Gaat het allemaal goed, of loopt men tegen problemen aan? De volgende koffieochtend vindt plaats op vrijdag 2 maart a.s. om 10.00 uur in het buurthuis "De Schulp" in de Buizerdstraat.


Al langere tijd gaan vrijwilligers van de VVD Assen - ook buiten verkiezingstijd - regelmatig langs de deuren om de mening van bewoners te peilen over hun wijk en de stad in het algemeen. Hun ervaringen worden in een verslag aangeboden aan de VVD fractie in de Gemeenteraad, die niet alleen deze input uitstekend kan gebruiken als een relevant onderwerp aan de orde komt, maar ook is het nuttig bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma.


Twee weken geleden had de VVD Assen hun eerste ontmoeting, met “Vestepraet” in de MFA Kloosterveste. Interessante punten kwamen ter tafel en het verslag daarover ligt nu bij de fractie. Zij verwelkomen u graag met koffie en een goed gesprek!