Zeven redenen om VVD Assen te stemmen

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij geven u zeven redenen om op de VVD Assen te stemmen. In wat voor stad wilt u leven?

De afgelopen maanden hebben wij veel gesprekken gevoerd met inwoners en bezoekers van Assen. Vaak onder het genot van een bakje koffie of thee. Wij stelden allen de vraag: “In wat voor een Assen wil jij leven?” De antwoorden waren divers, soms verrassend, vaak inspirerend. Het leverde veel mooie ideeën op voor ons verkiezingsprogramma. VVD Assen geeft antwoord op de gestelde vraag.


Wij willen leven in een Assen: 

  • Waar de binnenstad een kloppend hart is. Voor de Asser binnenstad en evenementen willen wij een ruim investeringsfonds. Het parkeren kan goedkoper, gratis in de avonden én op zondag. 
  • Waar je in een schone, veilige en leefbare buurt woont. Je voelt je veilig, in huis en op straat. Wij versnellen de bouw van nieuwe woningen, voor jong en oud. 
  • Waar iedereen goede zorg krijgt, wanneer je die nodig hebt. Wij vinden continuïteit van de zorg en eenvoudig te bereiken zorg belangrijk. Samen met zorginstellingen blijven wij de kwaliteit van lokale zorg verbeteren. 
  • Waarin we zuinig omgaan met energie en water. We stimuleren duurzaam opgewekte energie, zijn voor energiebesparing en zonneparken, maar willen geen grote windmolens binnen de Asser gemeentegrenzen. 
  • Met lage lokale belastingen. En een gemeente die zuinig en nuttig met belastinggeld omgaat. Extra geld besteden wij vooral aan zaken die voor de hele stad meer banen en activiteiten opleveren. 
  • Waar ondernemers de ruimte krijgen, met minder regels. We willen actief nieuwe bedrijven en banen aantrekken. We gaan aan de slag met een vernieuwd economisch innovatiebeleid. 
  • Waar iedereen meedoet. Jongeren krijgen alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen en mee te doen met sport, cultuur en school. Ook onze oudere inwoners krijgen waar nodig extra aandacht en steun. 


Kortom: wij willen leven in een mooie stad! Stem daarom 21 maart op de VVD Assen.