Nieuwe coalitie in Assen

Op maandag 14 mei is het nieuwe college-akkoord gepresenteerd. Fractievoorzitter Martin Rasker: "wij zijn als VVD Assen verheugd dat we, na een periode van afwezigheid, weer onderdeel uitmaken van het college. Zo kunnen we direct bijdragen aan het bestuur van onze mooie stad."

De titel van het collegeakkoord luidt 'Samen Duurzaam Verder'. Het akkoord en de nieuwe raadsperiode is namelijk gericht op samenwerking: niet alleen tussen de politieke partijen, maar in het bijzonder met Assenaren. Het zijn de inwoners, de bedrijven en de instellingen die de stad maken. 

We leven in een mooie stad, maar er kunnen wel een aantal dingen beter. Daarom moeten we 'Verder': verder met de aanpak van de binnenstad, verder met het aantrekken van banen en verder met de ontwikkeling van het toeristische gebied bij de TT. Bij al die ontwikkelingen kijken we niet alleen naar nu, maar ook naar de volgende generaties. We gaan dus Samen Duurzaam Verder. 

Roald Leemrijse wordt de nieuwe wethouder voor de VVD. Hij wordt onder andere verantwoordelijk voor de binnenstad, werkgelegenheid en evenementen. "Er liggen grote kansen en uitdagingen op deze onderwerpen, dus ik kan niet wachten om te beginnen," aldus Leemrijse. 

De volledige portefeuilleverdeling voor de wethouders is als volgt: 


Harmke Vlieg: ChristenUnie

sociaal domein (jeugd, WMO, zorg en welzijn, armoede)

onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

gezondheid, preventie

verkeer en vervoer

P&O

contacten / accounthouder andere overheden, regiovisie

 

Gea Smith: GroenLinks

duurzaamheid en energietransitie

milieu (vergunning en handhaving)

bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, Overheidsparticipatie

Participatiebeleid

cultuur en DNK

Antidiscriminatie & minderheden

Wonen

 

Janna Booij: Stadspartij PLOP

ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

stadsvernieuwing

monumentenzorg

groen, grijs en openbare werken

Recreatie en toerisme

sport

gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen

publieke dienstverlening


Roald Leemrijse: VVD

financiƫn

economische zaken

binnenstad

werkgelegenheid

TRZ

grondbedrijf en vastgoed

evenementen en markten