Waarom zit de VVD Assen in het college?

Op 17 mei is het nieuwe college in Assen geïnstalleerd en de kroon gezet op onze verkiezingscampagne. Want, na een periode van afwezigheid, maken we als VVD met Roald Leemrijse als wethouder, weer onderdeel uit van het college in Assen. Daarbij is onze fractie ook gegroeid, van 3 naar 4 zetels en bestaat nu uit Martin Rasker (fractievoorzitter), Greta Netjes, Bert Homan, en René Wilms met als 1e plaatsvervanger Richard Klok.

De basis voor de komende bestuursperiode wordt gevormd door het bestuursakkoord. Een akkoord waar we in de afgelopen periode intensief, maar altijd constructief, over gesproken hebben met onze coalitiepartners ChristenUnie, Groenlinks en Stadspartij Plop. Daarbij hebben ook andere fracties en inwoners, bedrijven en instellingen een inbreng gehad tijdens daarvoor georganiseerde inloopavonden. 

Het is een bestuursakkoord geworden waarin we ons als VVD Assen goed kunnen herkennen en de onderwerpen die leidend waren in de campagne herkenbaar terugkomen, zoals:

 1. De binnenstad komt met stip op nummer 1 én met extra financiële middelen.
 2. Het parkeerbeleid wordt voor het einde van het jaar aangepast met als uitgangpunt ’s avonds (behalve koopavond) en op zondag weer gratis parkeren. 
 3. De OZB stijgt niet meer dan trendmatig.
 4. Grote evenementen als WK Wielrennen en de Formule 1 willen we graag in Assen.
 5. Ten slotte krijgt ook de noodzakelijke energietransitie voldoende aandacht en worden bijvoorbeeld de zonneleningen (in 2017 door VVD motie verlengd) ook komend jaar doorgezet.


Om invulling te kunnen geven aan de onderwerpen die ons na aan het hart liggen, hebben we ook een wethoudersportefeuille waar we trots op kunnen zijn:

 1. De binnenstad
 2. De Toeristisch Recreatieve Zone
 3. Economische zaken en Werkgelegenheid
 4. Grondbedrijf en vastgoed
 5. Evenementen en markten en ‘last but not least’:
 6. Financiën.


We kunnen terugkijken op een intensieve periode waarin veel VVD-ers zich ingezet hebben voor een goed verkiezingsprogramma en een intensieve campagne met heel veel mooie gesprekken met onze inwoners. Complimenten voor iedereen die zich, op welke wijze ook, heeft ingezet voor het fantastische resultaat; een gedegen basis om als VVD Assen op liberale wijze invulling te geven aan de verdere ontwikkeling van onze mooie stad Assen.