VVD wil sluitende aanpak stankoverlast Herman Broodstraat

In de Herman Broodstraat zijn er al jaren problemen met het riool. De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat het riool gerepareerd wordt. Maar na een bezoekje van de lokale VVD-fractie is duidelijk geworden dat de zorgen nog lang niet weg zijn.

 Bewoners en hun bezoekers hebben regelmatig last van stankoverlast. Niet alleen binnen, door de wc en de gootsteen, maar ook buiten van de sloot tegenover de huizen. Door scheuren in het riool en slechte afwatering wordt die door bewoners ook wel de ‘poepsloot’ genoemd. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen: wat gaat er nu precies met het riool gebeuren? Hoe zit het met het water in de sloot? Komt daar ook een structurele oplossing voor? Na jaren overlast worden inwoners nauwelijks betrokken bij de oplossing.

   

Tijd om daar wat aan te doen, vindt de VVD Assen. Fractievoorzitter Martin Rasker vroeg tijdens de gemeenteraadsvergadering aandacht voor het probleem: “is het college het met de VVD eens dat het gesprek met deze bewoners moet worden aangegaan om te bepalen wat er moet worden gedaan om nu eindelijk tot een goede oplossing te komen?”

 

Volgens de liberalen zijn er voor een goede oplossing meerdere partijen nodig, want het is onduidelijk waar het onderhoud van de sloot precies ligt. Is dat de gemeente, is dat het waterschap, en spelen woningcorporatie Actium en ProRail hier nog een rol in?