VVD Assen zag ze vliegen bij Omni Drones Academy!

De VVD Assen heeft op vrijdag de 13e een bedrijfsbezoek gebracht bij Omni Drones in Eelde, het bedrijf van de Assenaar Egbert Swierts. In de voormalige vliegschool van de KLM, te midden van een aantal nog verlaten panden, heeft Egbert Swierts kansen gezien en gegrepen. Naast de Academy is Egbert ook actief voor Dronehub Groningen Airport Eelde (Dronehub GAE). Deze organisatie houdt zich bezig met nieuwe toepassingen en innovatie. Overheid, bedrijfsleven en leerinstellingen worden hierbij betrokken. Een bedrijf als Omni Drones en organisatie Drone Hub GAE zijn uniek en zetten het Noorden op de kaart.

Egbert legt enthousiast uit over alle "ins en outs" van het professioneel inzetten van drones. Het veilig vliegen omvat een heel stuk theorie, checklists en praktische training. De raakvlakken met bemande luchtvaart worden al gauw duidelijk. Professioneel vliegen vereist wat van de piloot. De wet en regelgeving voor drones is continu in beweging. Stapje voor stapje worden nieuwe toepassingen toegestaan. Wat ook niet helpt is de verschillen tussen landen, al is de verwachting dat de huidige inzet van de EU zal leiden tot eenduidige regelgeving.

Ontwikkeling van langere vluchttijden, het zelfstandig vliegen en samen met partners bedenken van nieuwe toepassingen is een nevenactiviteit. Diverse voorbeelden van toepassingen worden gegeven, waarvan een deel ook getest zijn in het veld. O.a. en drone om medische spullen af te leveren staat zelfs in de hoek van Egbert zijn kantoor, naast talloze andere (vreemd uitziende) drones.

Een drone hoort te vliegen, en dat het leren vliegen met een drone niet makkelijk is ondervinden Roald en Willemien. In de hangar van Omni Drones kregen ze onder leiding van Egbert, en ter vermaak van de overige aanwezigen, hun eerste vlieglessen.

Het was een zeer interessant bezoek. De VVD Assen dankt Egbert Swierts voor zijn gastvrijheid en wensen hem heel veel succes toe met de verdere ontwikkeling van Omni Drones!

www.dronehub-gae.eu
http://www.omnidrones.nl