VVD Assen lest de dorst

De VVD Assen ziet graag drinkwater tappunten in het stadscentrum en heeft hiervoor schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Waarom wil de VVD Assen drinkwater tappunten?

© Michiel Hasslacher

Het aantrekkelijk maken van de binnenstad is een belangrijke prioriteit voor de VVD Assen. Betere openbare voorzieningen dragen hier zeker aan bij. Het voor iedereen kosteloos beschikbaar stellen van tappunten met fris drinkwater zal ook bijdragen aan het terugdringen van het zwerfafval door plastic wegwerp flesjes.

Hieronder de vragen die de VVD fractie schriftelijke heeft gesteld aan B&W.


Schriftelijke vraag-VVD fractie: Openbare tappunten in onze mooie stad 

Geacht college,

In de gemeente Assen zijn er bij ons weten nog geen tappunten voor drinkwater. De VVD Assen is sterk voorstander van deze openbare tappunten voor drinkwater, te gebruiken door iedereen die zijn dorst wil lessen.

Winkelend publiek, sporters, schoolkinderen, kortom iedereen die een flesje bij zich heeft zou deze gratis moeten kunnen bijvullen. Kraanwater uit een hervulbaar flesje is natuurlijk veel beter voor het milieu dan water uit een ‘weggooi’ flesje. Door een flesje bij te vullen bij een watertappunt, voorkomen we bovendien veel zwerfafval.

De VVD wil in ieder geval één en liefst meerdere tappunten in het stadscentrum. Dit zal ons inziens aantrekkelijkheid van het stadscentrum voor bezoekers verhogen.

In een recent artikel in het Dagblad van het Noorden lazen we dat de WMD per gemeente één tappunt gratis ter beschikking stelt. Ieder extra tappunt kost 1800 Euro, de onderhoudskosten bedragen 650 Euro per jaar.

Graag horen we van het college:

  1. Onderschrijft de voordelen van tappunten voor drinkwater in Assen?

  2. Bent u met de VVD van mening dat we deze op korte termijn moeten realiseren in Assen?

  3. Zo ja, op welke plaatsen voorziet u de stad van deze tappunten met drinkwater?

  4. Wanneer kunnen onze inwoners en bezoekers deze tappunten gaan gebruiken?

Martin Rasker

Namens de fractie VVD Assen