Uw keuze gemaakt voor provinciale staten of waterschap?

Maandag 9 juli werd het druk op de eerste verdieping van Liff. Een delegatie van waterschap, provincie en bestuur ging in gesprek met Drentse geïnteresseerden over kandidaat worden voor de provinciale staten of het waterschap.

© VVD Assen

De drie tafels voor de drie gespreksronden waren vol met enthousiaste mensen. Onder het genot van een drankje werd druk gesproken over de voldoening die je krijgt uit het werk. Maar ook werden vragen beantwoord over wat het werk inhoudt, hoe het te combineren is met je baan en je privéleven. In de openhartige gesprekken werden vele vragen beantwoord.

Dat mensen na de drie gespreksrondes nog niet uitgepraat waren, bleek wel uit de borrel die erna volgde. Statenleden Willemien Meeuwissen, Jan Smits, Gea Weerts, en Ton Selie, Waterschapsbestuurders Annechien ten Have, Ad Nijhuis, Karst Spijkervet en Bestuurslid Agnes Klinkenberg bleven tot in de late uurtjes in gesprek met de gasten.

Heeft u ook interesse om u voor de VVD in 2019 kandidaat te stellen voor het waterschap of de provinciale staten? Neem dan contact op met het regiobestuur voor eind augustus 2018.

secretaris@regionoord.vvd.nl (Provincie Drenthe, waterschap Hunze & Aa's en waterschap Noorderzijlvest
secretaris@regiooost.vvd.nl (waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen).

Of bel met bestuurslid Agnes Klinkenberg, tel ‭06 50512522‬.