Richard Klok volgt René Wilms op in raad

Richard Klok volgt René Wilms op in de gemeenteraad. In verband met ander werk met grote reisafstanden verhuist VVD-gemeenteraadslid René Wilms namelijk naar buiten Assen. Daardoor kan hij helaas geen raadslid meer zijn.

Richard heeft de afgelopen maanden al ervaring opgedaan als plaatsvervangend raadslid. Daar heeft hij laten zien dat hij zeer geschikt is voor het werk. Met zijn nieuwe benoeming wordt hij ook kandidaat voor de rekenkamercommissie. 


Nu Richard in de gemeenteraad plaatsneemt, volgt Frans van Kemenade hem op als plaatsvervangend raadslid. Frans' eerste reactie: "ik ga mijn best doen!" Met zijn ruime ervaring als gemeenteraadslid in andere gemeenten, hebben bestuur en fractie van de VVD Assen daar alle vertrouwen in.