De Vaart in de Binnenstad!

Als VVD fractie zijn we blij dat er eindelijk een gezamenlijk werkplan is met de verschillende belanghebbenden in de binnenstad. Die zijn verenigd in “Vaart in Assen”, de VIA. In 2016 heeft onze fractie al opgeroepen om voortvarend aan de slag te gaan met alle partijen om tot een sterke binnenstad te komen. Op donderdag 18 oktober is het ‘werkplan binnenstad’ in de gemeenteraad van Assen besproken.

Dit is een mooie eerste stap. Maar de volgende stappen moeten wel gezet worden. Als VVD-fractie vinden we het belangrijk dat de vaart erin blijft. Zo maken we onze binnenstad mooi en aantrekkelijk. Daarom moet het globale werkplan samen met de VIA voortvarend worden uitgewerkt in een planmatig project. We eisten tijdens de raadsvergadering dan ook een plan met daarin concrete resultaten in de tijd met de benodigde mensen, middelen en de wijze waarop dit wordt bekostigd.

Wethouder Roald Leemrijse had begrip voor onze vraag en heeft tijdens de raadsvergadering toegezegd dat een dergelijk concreet plan er komt in het eerste of uiterlijk tweede kwartaal van 2019. Voor de VVD-fractie staat voorop dat de leegstand in de binnenstad teruggedrongen moet worden. We willen een kloppend stadshart. Daarom blijven we dit onderwerp nadrukkelijk en kritisch volgen.