Kosten drinkwater hoeven niet omhoog

De kosten voor het drinkwater gaan met 6% omhoog, omdat er investeringen gedaan moeten worden. Volgens de VVD Assen is dat niet nodig. In plaats van de kosten bij Assenaren neer te leggen, kunnen de aandeelhouders van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (gemeenten en provincie) ook garant staan. Daarmee kan er meer geld worden aangetrokken door WMD voor de benodigde investeringen. En dan hoeft er geen tariefverhoging door te worden gevoerd voor de burgers.

In de brief van het college wordt aangegeven dat er 3 redenen zijn voor de tariefsverhoging de komende jaren bij de WMD: 

  1. Investeringen vanwege drinkwaterkwaliteit en leidingnet.
  2. Investeringen t.b.v. sloop/nieuwbouw van drinkwaterpompstation Beilen(incl. een levering van drinkwater aan Vitens) wat een gunstig effect gaat hebben op het drinkwatertarief in de komende jaren.
  3. Versterking van het eigen vermogen n.a.v. de Indonesië activiteiten. Dit is noodzakelijk om voldoende financieringsbronnen te verkrijgen voor bovengenoemde investeringen. 

Raadslid Bert Homan vraagt zich af waarom al die investeringen niet al in begrotingen zijn opgenomen. “Investeringen horen gewoon bij het reguliere bedrijfsproces. En nu dreigen de inwoners van Assen de rekening te gaan moeten betalen. Wat ons betreft staan de aandeelhouders garant, zodat er makkelijker geld aangetrokken kan worden.” Door de voorgestelde tariefsverhoging komt er alleen 'dood geld' op de bank te staan. Dat is dus iets als "sparen voor de inwoners," aldus Homan. 

 

Wanneer de aandeelhouders garant staan voor de leningen, is het risico om geld uit te lenen voor banken kleiner. Daarmee kan de WMD dus voldoende geld aantrekken om de investeringen te doen, zonder de rekening te verhogen.