Roald Leemrijse stopt als wethouder

Roald Leemrijse heeft zijn functie als wethouder neergelegd. Een besluit dat wij als bestuur moeten respecteren, maar, om met de woorden van Roald te spreken, dit komt wel 3 jaar te vroeg.

Roald heeft in de vorige periode hard gewerkt om VVD Assen op de kaart te zetten. Dat heeft ertoe geleid dat we in 2018 mee hebben mogen doen in het college en  we hebben zelfs een hele mooie portefeuille gekregen. Er zijn het afgelopen jaar al mooie resultaten neergezet, zoals: binnenstadsorganisatie Vaart in Assen, toekomstbestendig TT-festival en de aanpak van het Koopmansplein. 

 

In de bijlage vindt u de brief van Roald aan de gemeenteraad waarin hij zijn overwegingen toelicht. We zijn Roald ontzettend dankbaar voor al het werk dat hij verzet heeft voor de stad Assen en voor VVD Assen en wensen hem alle goeds voor de toekomst. We hebben er alle vertrouwen in dat dit hem zal lukken. 

 

De fractie gaat de komende weken op zoek naar een passende opvolging.


Bestuur VVD Assen