Fractie VVD Assen draagt nieuwe wethouder voor

Na diverse gesprekken heeft de fractie van VVD Assen een kandidaat geselecteerd met veel bestuurlijke ervaring en binding met Assen voor de functie van wethouder. Vol vertrouwen draagt de fractie Mirjam Pauwels-Paauw voor als nieuwe wethouder.

Mirjam is opgegroeid in Assen en is sinds 2012 wethouder in de gemeente De Wolden, waar zij ook woont met Arjen en hun drie kinderen.

Zij is bekend met onder andere de decentralisaties, Alescon en andere Gemeenschappelijke Regelingen in Drenthe en staat op de kandidatenlijst voor de VVD Tweede Kamer.
Als ambassadeur 
voor “Méér Muziek in de Klas, ondertekende zij recent, in bijzijn van Koningin Máxima, het Muziekakkoord.

Mirjam heeft een achtergrond in Sociale Geografie en Technische Planologie.


Voor haar wethouderschap heeft zij verschillende functies vervuld waaronder 11 jaar als zelfstandig Projectadviseur.
Sinds 2010 is Mirjam politiek actief. Zij werd in 2016 gekozen tot politicus van het jaar
in Drenthe met als belangrijkste omschrijving: “Harde werker, weinig poeha.”

Mirjam: “Het is een eer en een geweldige kans om in de stad waar ik opgroeide, Assen, aan de slag te gaan. Uitdagingen pak je samen op in het college, de gemeenteraad, met de inwoners en bedrijven. Ik kijk uit naar de samenwerking.

De fractie ziet in Mirjam een goede teamspeler en iemand die makkelijk relaties opbouwt. Daarnaast denkt de fractie dat haar ingetogen en analytische benadering prima werkt voor Assen. Een nuchtere en rustige vrouw die wel degelijk uitgesproken kan zijn. Volop liberaal met een sociaal hart.

De fractie VVD Assen is verheugd dat Mirjam kiest voor Assen en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking met het college en de gemeenteraad.
Haar benoeming staat geagendeerd voor donderdag 11 juli 2019.

Zet cookies aan om de video te tonen.