Energie en warmte transitie is nodig, maar houd het voor iedereen behapbaar

In de Raadsvergadering van 12 september 2019 sprak de raad over de “Regionale energie strategie Drenthe” (RES) en de “Transitievisie Warmte” van Assen.

 

Natuurlijk weten we dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt in de toekomst. En ja, ook Drenthe en Assen moeten hun steentje bijdragen. Maar wel zodanig dat iedereen het kan behappen. Geen dwang, alleen op vrijwillige basis. Dat betekent dus dat wij mensen moeten overtuigen en “verleiden”, niet dwingen en opleggen. Dat is de voornaamste inzet van de VVD-Assen fractie in deze debatten. Wij staan voor onze mooie stad, onze inwoners en ons bedrijfsleven.

 

Stel je voor: Je hebt een gezin met twee kinderen, een inkomen iets boven modaal, een koophuis en een achttien jaar oude Cv-ketel. Je weet dat je die de komende jaren moet vervangen, maar de vraag is waarmee. Neem je een nieuwe, gasgestookte, ketel dan is die veel zuiniger en kost het je ongeveer € 1.500, -. Maar als je nadenkt over bijvoorbeeld een warmtepomp, dan zijn de kosten ineens tien tot twintig keer hoger. Dat kan jouw gezin niet opbrengen. De VVD-fractie zal er voor strijden dat niemand in die dwangpositie komt. Door onze consequente inzet hierop het laatste jaar, hebben we ook nu weer een harde toezegging gekregen van het college dat dwang nimmer gebruikt gaat worden.


Een ander punt is de opgave voor Drenthe vanuit het energieakkoord. Die is nog niet duidelijk. Wij werken nauw samen met de andere VVD-fracties en de Provincie-fractie in Drenthe om er voor te zorgen dat Drenthe niet gebruikt wordt als “opwekkingsprovincie”.

Het is natuurlijk heel makkelijk om op de kaart van Nederland te kijken en te zien waar ruimte is… Het mag niet zo zijn dat als je over tien jaar vanuit een hoogvliegende drone naar Drenthe kijkt, je alleen het spiegelbeeld van de drone ziet in een provincie vol met zonneakkers. Alles kan, maar met mate.

 

Dit zijn dossiers waar we de komende jaren in Assen en in Drenthe mee bezig blijven en jullie ook nauwgezet van op de hoogte houden.

 

Vragen? Bel mij op 06 3 830 223 of mail naar bert@berthoman.eu

 

Bert Homan