VVD Assen heeft diverse wensen voor financieel herstelplan

In deze bijzondere tijd stond op 26 maart opnieuw het herstelplan ter discussie. Nu vooral over de maatregelen die genomen moeten worden om de financiën op orde te brengen de komende jaren.


Deze tijd vraagt dat ons aller aandacht gaat naar de ondersteuning van inwoners, bedrijven, ZZP-ers en instellingen. Die moeten deze crisis zo goed mogelijk doorkomen. De VVD-fractie neemt aan dat dit gevolgen heeft voor de financiële positie van de gemeente, al is het maar tijdelijk. Onze wethouder Mirjam heeft veel contact met de provincie, die op dit moment fungeert als toezichthouder, om te zien hoe we samen de juiste beslissingen kunnen nemen. Ondanks alle onzekerheid weten we dat het financiële herstelplan er toch moet komen en daarom gaan we er mee verder.

 

Grote opgave is dat alle kosten die structureel zijn voor de gemeente ook gedekt worden door inkomsten die structureel zijn. Daar ontbreekt het op dit moment aan. Weliswaar heeft de gemeente Assen een forse spaarpot en kunnen daarmee veel tijdelijke lasten worden opgevangen, maar het is niet toegestaan daarmee structurele lasten te dekken. In het verleden was dat anders en zijn er ook andere financieringsconstructies gekozen. Denk daarbij aan De Nieuwe Kolk. Andere grote opgaven zijn de financiering van de zorg en specifieke samenwerkingsverbanden zoals de Gemeentelijke Krediet Bank.

 

Uitgangspunt voor de VVD-fractie is dat nu zo snel mogelijk en zo uitgebreid mogelijk de financiering goed geregeld wordt, zodat wij er nu en in de toekomst geen zorgen meer over hebben. Onze wethouder Mirjam Pauwels heeft geweldig werk verzet en een uitgebreid pakket met maatregelen gepresenteerd. 

 

Onze aandacht gaat naar drie grote punten:


Als eerste De Nieuwe Kolk. Daar moet de gemeente elk jaar € 125.000,- extra betalen en ook nog eens € 50.000,- om de inflatiekosten te dekken. Tevens blijkt dat verschillende installaties sneller vervangen moeten worden dan was gecalculeerd. Dat geeft voor 2022 een extra uitgave van bijna € 300.000,-.


Daarom stelt de VVD-fractie voor dat DNK ook zelf bijdraagt aan deze extra kosten. Jaarlijks gaat de gemeente € 175.000,- extra betalen. De fractie vindt het redelijk om aan DNK te vragen daar € 90.000,- zelf aan bij te dragen. Gekeken naar het aantal bezoekers van het theater en de bioscoop, namelijk 255.000 per jaar, zou dat een bescheiden verhoging van de kaartprijs met € 0,35 zijn.

 

Als tweede kijken wij naar de Gemeentelijke Krediet Bank. 

De dienstverlening is nu goed en heel noodzakelijk voor een groep mensen die heel kwetsbaar is. Dat moet absoluut zo blijven. In dat licht krijgen wij verontrustende signalen vanuit de organisatie dat het steeds lastiger gaat. Dat komt omdat enkele jaren geleden is besloten de organisatie kleiner te maken door opdrachten van andere gemeenten af te stoten. Daarmee zouden de risico’s minder worden. Dat klopt, maar een ander gevolg is dat de organisatie kleiner en kleiner wordt en nu op een soort bodemformatie zit. Kleiner kan bijna niet. Een tweede signaal was enkele weken geleden het feit dat een grote klant van de GKB, de Noord-Oost Polder, niet meer kiest voor de GKB, maar voor een andere Krediet Bank. Nog meer afbouw van werk en formatie. Dat is de reden dat de VVD-factie aandringt op een onderzoek, samen met onze twee partners Hoogeveen en Meppel, om te zien of dit nog de juiste constructie is. Een mogelijkheid is het werk in de markt te zetten, maar iets anders kan uiteraard ook. Belangrijk is dat we de komende jaren zeker weten dat het werk goed gedaan wordt, maar ook dat de kosten beheersbaar blijven.

 

En dan als derde punt de zorg. Verheugd is de VVD-fractie om te zien dat de gemeente meer en meer eigen regie neemt met de toewijzing van zorg. Een punt wat vaak door Frans van Kemenade naar voren wordt gebracht. Het mag nog intensiever en we willen dan ook dat het college ons regelmatig laat zien dat hier resultaten geboekt worden.

 

Al met al een stevig pakket wat onder regie van onze wethouder Mirjam Pauwels een mooi werk is geworden. Het is nog niet af, maar we zijn op de goede weg. Als wij er in april opnieuw over spreken hoort u weer van ons.

 

Bert Homan

Raadslid VVD Assen