Een nieuwe griffier benoemen. Hoe werkt dat eigenlijk?

Als gemeenteraadslid ben ik lid van de werkgeverscommissie die zich bezighoudt met de griffie en haar werkzaamheden. Deze werkgeverscommissie bestaat uit vijf raadsleden, verdeeld over coalitie- en oppositie partijen. De griffie bestaat uit een vijftal medewerkers die op alle vlakken ondersteuning biedt aan de raadsleden om hun taak als raadslid zo goed als mogelijk te kunnen vervullen en staat volledig ten dienste van de gemeenteraad. In december 2019 heeft de huidige griffier (Inge Rozema) de werkgeverscommissie laten weten per 1 mei 2020 te willen stoppen met haar werkzaamheden. Wat gebeurt er dan binnen de werkgeverscommissie?

Er worden een functieprofiel en procedure opgesteld om te komen tot het vinden van een nieuwe griffier die past bij de gemeenteraad van Assen.

Vervolgens worden de sollicitanten door de werkgeverscommissie beoordeeld. Wij hebben 27 reacties mogen ontvangen en het was een behoorlijke klus om te bekijken wie je wel of niet uitnodigt voor een gesprek. Uiteindelijk hebben we zes personen uitgenodigd voor een eerste kennismaking in twee verschillende commissies, te weten: Een commissie die zich voornamelijk richt op hoe de raad functioneert en daarbij de samenhang met de burgemeester en de gemeentesecretaris onder de loep nam en een tweede commissie (waar ik deel van uitmaakte) die zich richt op de manier van vormgeven van de griffie en de wijze van leidinggeven aan de griffiemedewerker. Het mag duidelijk zijn dat de kandidaten soms toch overlappende vragen kregen, maar dat hadden we van tevoren ingecalculeerd.

Voor ons als werkgeverscommissie was dit toch best een spannend traject, mede gezien de hoge kwaliteit van de sollicitanten. Maar uiteindelijk waren we het er unaniem over eens dat onze huidige plaatsvervangend griffier voor de functie zou worden voorgedragen aan de raad. Zijn visie richting de toekomst en de wijze waarop de griffie vormgegeven kan worden was hierbij medebepalend.

Johan de Jonge is in de eerste digitale raadsvergadering van de raad per 1 mei benoemd als nieuwe griffier voor de gemeenteraad van Assen. En ondanks de onpersoonlijke manier van benoemen vanwege de COVID19 crisis, wens ik je heel veel succes voor de komende tijd dat je ons als gemeenteraad van Assen mag ondersteunen, samen met een club enthousiaste griffiemedewerkers.


Greta Netjes

Gemeenteraadslid VVD Assen