Van de wethouder

Geachte leden,

Ik schrijf deze bijdrage aan de VVD-nieuwsbrief op 24 april 2020. De dag dat we als gemeente Assen ons herstelplan voor de begroting 2020 hebben ingeleverd bij de provincie Drenthe. Na een goede en constructieve raadsvergadering gisteravond komt hiermee een einde aan een enerverende politieke periode.

Zoals u weet begon dat in september 2019 toen Stadspartij PLOP besloot de coalitie te verlaten. Hierdoor bleven we achter met een minderheidscollege van ChristenUnie, Groenlinks en VVD. Al gauw bleek dat er in de gemeenteraad geen meerderheid te vinden was voor de begroting zoals we die opgesteld hadden. Geen wonder, want de gemeentefinanciën verkeren in zwaar weer. Hierdoor is fors ingrijpen noodzakelijk: bezuinigen, lastenverhogingen en interen op de reserves. Uiteindelijk werd in november een “beleidsarme begroting” vastgesteld, waarin geen enkele maatregel getroffen werd. Hierdoor was er ook geen sprake meer van een sluitende begroting met solide meerjarenperspectief. Gevolg: toezicht van de provincie Drenthe met een aanzegging tot het maken van een herstelplan voor 1 mei 2020.

Er volgden intensieve gesprekken om een nieuwe coalitie te vormen met SP en D66. Juist de financiële situatie is daarin zeer goed uitgediept. Iedereen moest daarbij zijn eigen “kleur op de wangen” kunnen behouden, maar ook inleveren. Voor onze fractie was vooral het investeren in de binnenstad en de economie van Assen belangrijk. Wat pijn deed was natuurlijk de lastenverhoging die werd doorgevoerd. Zo had ieder zijn wensen en bedenkingen. Dit resulteerde in het bestuursakkoord “Sterke wijken in een sterke stad” met ambities. Tegelijkertijd met een bezuinigingsopgave, waarin we per programma de bandbreedtes hebben aangegeven welke voor eenieder acceptabel waren. Hiermee hebben we een hele goede bodem onder het Herstelplan gelegd. Overigens mede dankzij Johan Baltes als procesbegeleider.

Wat volgde, in het nieuwe college met de 5 wethouders, was een zeer constructieve route naar de definitieve uitwerking van de herstelopgave. We merken, door de grondige onderhandelingsfase, dat we veel onderling vertrouwen hebben en elkaars grenzen respecteren. Ook het proces met de raad is, ondanks de grote tijdsdruk en de handicap van het “beeldbellen”, heel plezierig verlopen. Waardoor we uiteindelijk ook steun hebben gekregen van CDA, 50Plus en lijstDeen. Het meenemen van partijen is overigens ook belangrijk voor deze coalitie. Assen: dat zijn we samen en daar nemen we samen verantwoordelijkheid voor. Helaas zijn er nog partijen die dat anders zien.

Als wethouder financiën ben ik verantwoordelijk voor het proces en resultaat. Vandaag best even trots. Maar geen reden voor euforie. Vanaf morgen weer hard aan de slag voor Assen. Er komen nog grote uitdagingen op de gemeente af nu de gevolgen van de Coronacrisis steeds duidelijker worden. Voor de gemeentefinanciën zelf, maar wat nog erger is: voor ondernemers en werknemers die hun bedrijf en/of baan kunnen verliezen.

Als VVD Assen blijven we ons voor hen inzetten. Met groot vertrouwen in de huidige samenwerking in coalitie en raad.

Mirjam Pauwels-Paauw

Wethouder financiën gemeente Assen