Assen heeft weer een economische agenda!

Tijdens de laatste raadsvergadering is de economische agenda 2020-2025 vastgesteld.

 

De VVD-fractie is positief

Een economische agenda met visie die richting geeft aan wat we als stad in economische zin willen zijn en bereiken. Een agenda en visie opgebouwd vanuit een grondige analyse en in samenspraak gemaakt met partners uit de stad en regio. Een economische agenda die ambities uitspreekt en rust op drie stevige strategische pijlers. Met daarbij duidelijk beschreven wat we als stad gaan doen om die ambities te bereiken. Het ziet er wat de VVD-fractie betreft goed uit.

 

De VVD-fractie heeft bij de bespreking in de raad benadrukt dat de ontwikkeling van de Toeristische Recreatieve Zone (TRZ) onderdeel is van de economische agenda. De VVD-fractie vraagt nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van het TRZ-gebied bij het TT Circuit. Het college is door ons opgeroepen om actief te blijven kijken naar ontwikkelmogelijkheden voor dit toeristisch kansrijke gebied.

 

De VVD-fractie is realistisch

De economische agenda ziet er wat de VVD-fractie betreft goed uit. Toch zijn we niet blind voor de huidige situatie en hebben we ook zorgen.

 

De covid19 pandemie hangt in financiƫle zin als een donkere wolk boven Nederland en dus ook boven de gemeente Assen. De financiƫle gevolgen worden langzaam zichtbaar. De extra kosten zijn groot en dat zou de uitvoering van de visie en ambities die we als stad in de economische agenda hebben beschreven in de weg kunnen staan.

 

De VVD-fractie wil samen de schouders er onder zetten

Creativiteit, lef en ondernemerschap zijn juist nu nodig om Assen ook over 10 jaar een fijne, leefbare en economisch gezonde stad te laten zijn. Wat de VVD-fractie betreft gaat hierbij de kost voor de baat uit.

 

Juist in slechte tijden en in het herstel van een crisis hebben we als overheid de dure verplichting om de economie, samen met de getroffen sectoren en regionale partners, op de been te houden. Wat ons betreft moeten we dit jaar en komende jaren onze belangrijke sectoren nadrukkelijk ondersteunen: bijstaan met raad en daad en waar mogelijk juist nu anti-cyclisch (mee-)investeren in nieuwe ontwikkelingen.

 

Wil je meer weten over de economische agenda van Assen? In de bijlagen van dit bericht kun je de economische agenda downloaden en lezen! 


Heb je vragen aan de fractie? Mail: r.klok@assen.nl  

 

Richard Klok

Raadslid VVD