Handhaven voor veiligheid

Op 3 september 2020 is het rapport ‘Toezicht en handhaving OOV’ van de rekenkamercommissie in de gemeenteraad behandeld. Als lokale VVD hebben we de bevindingen en de daarin voorgestelde verbeteringen van harte onderschreven.

Door de gemeente worden jaarlijks veertien (14!) prioriteiten voor de handhavers vastgesteld. Dit zijn te veel en meer een opsomming van taken. We willen gericht toezicht op de openbare orde en veiligheid met minder prioriteiten en zo meetbaar mogelijk geformuleerd.


En prioriteiten vaststellen voor een heel jaar? Dat past echt niet meer bij onze snel veranderende samenleving. Er zal dynamisch ingespeeld moeten worden op acties en gebeurtenissen die bijvoorbeeld aangekondigd of georganiseerd worden door jeugd via Facebook en WhatsApp.

 

Wat ons betreft ligt de prioriteit bij de inzet voor veiligheid en beperkt zich dit zeker niet tot kantoortijden. Parkeerovertredingen aftikken is wellicht nuttig, maar wij zien meer belang bij het handhaven van veiligheid. Bijvoorbeeld op het nog steeds te hard rijden in de straten in en rond het centrum en de overlast van scooterjeugd.

Handhaven voor de veiligheid en niet alleen in het centrum, vooral ook in de andere wijken. Hierbij denken we aan de overlast van jongeren waarover vooral vanuit de wijk Kloosterveen veel meldingen komen. Maar ook op andere plekken ging het deze zomer regelmatig mis, zoals bij de Baggelhuizerplas waar de brandweer regelmatig uit moest rukken in verband met brandstichting.

 

Martin Rasker

Fractievoorzitter van de lokale VVD