Drie tientjes voor onze inwoners

Op november 2020 is door de gemeenteraad van Assen de begroting en meerjarenraming voor 2021 en volgende jaren unaniem vastgesteld. Of eigenlijk moet ik spreken over de aangepaste begroting, want als VVD Assen hebben we een wijziging voorgesteld; een amendement ter compensatie van de rioolheffing.

Bij bestudering van de begroting zagen we dat er al enige jaren geld overblijft in de voorziening voor de rioolkosten. Geld dat middels de rioolheffing rechtsreeks afkomstig is van onze inwoners. Onze inschatting is dat er voldoende financiële ruimte in de voorziening aanwezig is om hiervan één miljoen echt als een overschot te zien. De VVD Assen wil, zeker in deze (ook) financieel moeilijke tijd, de lasten beperken en dus dit overschot gebruiken om onze inwoners te compenseren.

 

We zijn verheugd dat, op voorstel van de VVD Assen, is besloten dat middels het overschot de rioolheffing 2021 wordt verlaagd met een bedrag van zo’n € 30 per aansluiting.
Een voorstel dat uiteindelijk, met uitzondering van de PvdA, door de gehele gemeenteraad is gesteund.

Martin Rasker, fractievoorzitter VVD Assen


Lees ook wat de media erover schreef:

https://rtvd.nl/kI3c

https://www.dvhn.nl/drenthe/Assenaren-krijgen-30-euro-te-veel-betaalde-rioolheffing-terug-26173904.html