Huishoudelijk afvalinzameling

Huishoudelijk afval is een fundamentele taak voor de gemeente.

Als VVD Assen vinden we het belangrijk dat de inzameling zo georganiseerd is, dat er zoveel mogelijk wordt bijgedragen aan een circulaire maatschappij.

Als liberalen willen we de wereld immers zo goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. En we zijn zuinig op de beperkte grondstoffen van de aarde.

 

Er is in het verleden (2013) gekozen om in Assen zoveel mogelijk gescheiden het afval op te halen. Veel van onze inwoners hebben al 3-4 containers in hun tuin staan om alles te scheiden. De vraag is of dit de goede weg is?

De technieken bij afvalinzameling en verwerking zijn de afgelopen 15 jaar enorm veranderd. Bij sommige methodieken worden al heel hoopgevende resultaten gehaald.

 

Doel van het afvalbeleid in Assen is om aan het landelijk streefdoel te voldoen van slechts 100 kg restafval per persoon per jaar. Daar zitten we, ondanks die vele containers, nog ver vanaf. In 2019 was het geen 100, maar 146 kg.

Het college stelde voor om extra maatregelen te nemen voor met name de hoogbouw en dan nog zou het restafval per persoon slechts teruglopen naar 129 kg in 2025. Nog steeds ver verwijderd van het doel 100 kg.

 

Als je bedenkt dat er op dit moment verscheidene afvalverwerkers zijn die al betere resultaten laten zien met het nascheiden van afval dan wat wordt bereikt met het systeem wat nu in Assen gebruikt wordt, is het tijd om daar naar te kijken.

Het eind resultaat moet tellen. Niet het opvoedkundig proces wat een aantal, vooral linkse, partijen willen bereiken.

De inwoner staat voor de VVD Assen voorop, niet de “verheffing theorie”.

 

Daarom heeft de VVD Assen aangedrongen en toegezegd gekregen dat het komende jaar gebruikt wordt om een uitgebreide evaluatie te houden van het afvalbeleid en vooral te kijken naar nieuwe technieken wat die Assen kunnen brengen.

Goed dat we dat konden bereiken voor Assen en haar inwoners.

Voor meer informatie, lees ook eens artikel van 9 december jl. uit het recyclingmagazine met uitspraken van Hoogeleraar Raymond Gradus en afvalgoeroe Marco de Haas. https://www.recyclingmagazine.nl/algemeen/nascheiding-afval-nog-niet-in-alle-gemeenten/39305/

 

 

Bert Homan, Raadslid VVD Assen