VVD Assen wil bouwen, bouwen, bouwen

In de Drentse hoofdstad Assen is het goed leven en werken. Het heeft een prachtig woonmilieu. De fysieke en digitale infrastructuur in en rond Assen is prima en voorbereid op de toekomst. Dat maakt Assen aantrekkelijk voor veel mensen. Om de stad ook in de toekomst voor huidige en potentiële inwoners interessant te houden is het belangrijk om woningen te bouwen die in een behoefte voorzien.

 

Vraag naar woningen blijft stijgen

In grote delen van Nederland is een enorm tekort aan woningen. In de Randstad en directe omgeving is nauwelijks nog een betaalbare woning te vinden; de prijzen van een woning rijzen de pan uit en de wachttijden zijn enorm. Ook in Assen is de groter wordende vraag al voelbaar, geven makelaars aan. Dus moet Assen haar verantwoordelijkheid nemen en helpen het nijpend woningtekort op te lossen.

 

Versnellen!

Door nu meer en sneller woningen te bouwen, kunnen wij ons aantrekkelijke woonmilieu openstellen voor een grote groep die dringend op zoek is naar woonruimte. Dat geeft Assen een economische stimulans die we goed kunnen gebruiken.

 

Kansen voor Assen

VVD Assen ziet grote kansen op verschillende plekken in de gemeente om te voldoen aan de behoefte van zeker 7.500 nieuwe woningen in de komende jaren. Deze woningen, bedoelt voor alle doelgroepen, kunnen we samen met woningcorporaties, particulieren en projectontwikkelaars ontwikkelen.

 

Kloosterveen: hier kunnen we met een grote versnelling op diverse plekken ongeveer 2.750 woningen realiseren. Natuurlijk in combinatie met de noodzakelijke derde ontsluiting van deze snelgroeiende wijk. De structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 biedt hier de mogelijkheden voor.

 

Havenkwartier: hier zien wij kansen voor 1.250 stedelijke woningen die uitstekend aansluiten op de huidige ontwikkelingen op het Veemarktterrein.

 

Centrum: in aansluiting op de nieuwe binnenstadvisie, is daar ruimte voor 1.500 woningen voor Assenaren die graag in en rond het centrum wonen. Meer wonen in het centrum zorgt voor levendigheid en draagt bij aan de sociale veiligheid, ook in de avonden.

 

Bedrijventerreinen: tenslotte zien we nog kansen voor 2.000 nieuwe woningen op bedrijventerreinen en op nog te vinden nieuwe locaties (beiden goed voor 1.000 woningen).

 

Doe mee, denk mee!

Om dit alles te realiseren is het nodig “out of the box” te denken en samen te werken met alle partijen en belanghebbenden. De optimisten van VVD Assen zien geen obstakels, maar uitdagingen. Niet denken in problemen, maar vanuit oplossingen. Geef meer ruimte aan particulieren die met creatieve initiatieven komen. Sluit met het ministerie een woondeal die ruimte geeft om snel en efficiënt te bouwen.  

Duurzaamheid en participatie zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij ontwikkelingen rondom woningbouw. Samen met inwoners toekomstbestendig en duurzaam inspelen op de woonbehoefte die er is en zo bijdragen aan het verminderen van het woningtekort. Wij zien het oplossen van het woningtekort als een belangrijke uitdaging en een speerpunt waar we de komende jaren met alle energie mee aan de slag gaan.

 

Richard Klok en Bert Homan, raadsleden VVD Assen.